Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

PRE-ANNOUNCEMENT - 7. spoločná výzva na podávanie výskumných projektov SAV - TÜBİTAK (Turecko)

27.11.2019, otvorené 188-krát

 

PRE-ANNOUNCEMENT

7. spoločná výzva na podávanie výskumných projektov SAV - TÜBİTAK (Turecko) pre roky 2020-2023


Plánované otvorenie výzvy: december 2019
Plánovaný termín uzávierky pre podávanie projektových návrhov: február 2020
Predpokladaný termín začiatku riešenia vybraných projektov: júl – september 2020


Téma výzvy: otvorená pre všetky vedné disciplíny


Informácie o vyhlásení výzvy budú aktualizované na web stránke www.sav.sk, časť Medzinárodná spolupráca.


Výška podpory v zmysle uznesenia P SAV č. 812: 120 000 eur / 3 roky (spoluúčasť príslušného ústavu SAV je 45 000 eur / 3 roky).


Kontaktná osoba SAV:
Zuzana PANISOVÁ
Odbor medzinárodnej spolupráce SAV
Úrad SAV
Štefánikova 49
814 38 Bratislava
Slovak Republic
Tel: +421 2 5751 0245
panisova@up.upsav.sk


Kontaktná osoba TÜBİTAK
Ragip BAYRAMBEYLI
Directorate for International Cooperation
Bilateral and Multilateral Relations
Department
TUBITAK Tunus Caddesi
No: 80 Kavaklidere – ANKARA
Tel: 0090 312 298 17 92
Fax: 0090 312 427 74 83
ragip.bayrambeyli@tubitak.gov.tr
uidb@tubitak.gov.tr