Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

Societal Challenge 6 Online Brokerage Event

21.11.2019, otvorené 160-krát

 

Dňa 12. 12. 2019 od 11:00 do 12:30 sa bude konať podujatie „Societal Challenge 6 Online Brokerage Event" v rámci H2020. Cieľom je umožniť nadviazať kontakty a hľadať partnerov na spoluprácu vo výzvach v rámci SC6. Počet miest je obmedzený na 50, je potrebné sa registrovať najneskôr do 8. 12. 2019.

Adresa registrácie: https://secure.pt-dlr.de/pt-survey/index.php?sid=52618&lang=en

Počas podujatia máte možnosť prezentovať svoj projektový zámer prostredníctvom flash prezentácie, ktorú treba poslať najneskôr do 6. 12. 2019.

Ďalšie informácie: https://www.net4society.eu/en/Societal-Challenge-6-Online-Brokerage-Event-1948.html