Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

CHIST-ERA: Pre-announcement of Call 2019

Vložil(a): Z. Černáková, 23.10.2019, videné 133-krát

ERA-NET konzorcium CHIST-ERA dňa 23. 10. 2019 zverejnilo pre-announcement Call 2019.

Téma 1: Explainable Machine Learning-based Artificial Intelligence (XAI)

Téma 2: Novel Computational Approaches for Environmental Sustainability (CES)

Bližšie informácie o témach sú dostupné v prílohe ako aj na stránke http://www.chistera.eu/call-2019-pre-announcement

Predpokladaný termín otvorenia výzvy je 2. december 2019. Pre potenciálnych záujemcov bol spustený nástroj na vyhľadávanie partnerov http://www.chistera.eu/node/add/call-2019-eoi a aktuálne informácie je možné priebežne získavať prostredníctvom Call 2019 Newsletter, ktorého zasielanie si možno vyžiadať na http://www.chistera.eu/chist-era-call-2019-newsletter

Predsedníctvo SAV pre pripravovanú výzvu vyčlenilo indikatívny rozpočet 120 tis. Eur na podporu 1 projektu (3 roky), z čoho je spoluúčasť ústavu vo výške 45 tis. Eur (3roky).

Aktuálne informácie poskytne OMS, Zuzana Panisová, tel. 02/5751 0245, panisova@up.upsav.sk