Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

SC 6 European Commission’s Info Day

Vložil(a): Z. Černáková, 11.10.2019, videné 118-krát

Radi by sme Vás upozornili, že EK pripravuje Informačný deň pre oblasť SC6 (Societal Challenge 6: Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective societies), ktorý sa uskutoční v doobednajších bodinách dňa 5.novembra 2019 v Bruseli . Registrácia bola otvorená a termín registrácie bol predĺžený do 25.10.2019.


Viac informácii.

Registrácia sa končí už 25. októbra 2019 a prihlásiť sa je potrebné e-mailom na adrese: RTD-H2020-SC6@ec.europa.eu.


Zdroj: http://eraportal.sk/aktuality/european-commissions-info-day/