Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

NMBP Info 2019/23: ENF 2019 - After Event

Vložil(a): J. Barančík, 9.9.2019, videné 91-krát

V dňoch 12. – 14. júna 2019 sa v Bukurešti v rámci rumunského predsedníctva Rady EÚ konala konferencia EuroNanoForum 2019. (NMBP Info 2019/16,17).

Na webovej stránke podujatia teraz nájdete voľne dostupné na stiahnutie Prezentácie z plenárnych zasadaní a workshopov, video, fotogalériu a súhrnné informácie o konferencií.

Dušan Janičkovič

Národný kontaktný bod pre Horizont 2020:

Nanotechnológie, pokročilé materiály, výrobné procesy a postupy

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)

Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava

http://eraportal.sk/horizont-2020/

Tel: +421 2 59410 563

Mobil: +421 918 547 348

E-mail: dusan.janickovic@savba.sk