Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

SLORD - Novinky z európskej vedy a inovácií - august 2019

Vložil(a): J. Barančík, 2.9.2019, videné 90-krát

 

 

Prinášame Vám zhrnutie a krátky prehľad toho najdôležitejšieho za mesiac august z oblasti európskej vedy, výskumu a inovácií.

Prípravy budúceho rámcového programu pre výskum a inovácie, Horizon Europe, pokračovali aj v auguste, a to aj vo forme zbierania spätnej väzby od zainteresovaných strán i širokej vedeckej verejnosti k implementačnej stratégii programu. Európska komisia spustila dňa 30.júla verejnú konzultáciu k implementačným aspektom budúceho rámcového programu a pozýva všetky zainteresované strany vyjadriť svoj názor pomocou online dotazníka.

Cieľom implementačnej stratégie je zjednodušiť nový program a zaistiť vysokú úroveň efektívnosti a úspešnosti. Program Horizon Europe by mal byť oproti svojmu predchodcovi dostupnejší, avšak so zachovaním potrebnej plynulej nadväznosti.
Verejná konzultácia je otvorená  do 15. septembra 2019. 

Na našej stránke nájdete tiež prehľad všetkých aktuálne otvorených verejných konzultácií v oblasti výskumu a inovácií v EÚ a ich dátumov uzávierky. Nezmeškajte jedinečnú príležitosť vyjadriť svoj názor a prispieť k formovaniu nového rámcového programu!

Ďalšie dôležité novinky za mesiac august nájdete nižšie a všetky ostatné informácie získate na našej stránke.

Tím SLORD

Databáza vedcov pôsobiacich v zahraničí – Alumni


Centrum vedecko-technických informácií SR pripravuje v rámci projektu SK4ERA sériu nástrojov, ktoré by mali uľahčiť interakciu s prostredím vedy a inovácií na Slovensku a tiež podporiť medzinárodnú vedecko-výskumnú spoluprácu. Využívanie týchto nástrojov má veľký potenciál nielen zlepšiť spoluprácu medzi inštitúciami a výskumníkmi v zahraničí, ale tiež zvýšiť účasť Slovenska v rámcovom programe Horizont 2020/ Horizont Európa. 

Pilotnou aktivitou je v tomto smere špecializovaná mentoringová schéma SK4ERA. Na ňu teraz nadväzujeme vytvorením registra vedcov pôsobiacich v zahraničí – Alumni, ktorý môže poslúžiť aj ako zdroj kontaktov pre honorovaný mentoring riešiteľov projektov. Zároveň sa tým vytvorí databáza potenciálnych prednášajúcich na podujatiach na Slovensku a v zahraničí, z ktorého budú môcť čerpať ostatné verejné výskumné inštitúcie, univerzity i odborná verejnosť. Hlavným poslaním ALUMNI DATABÁZY, ktorá zoskupuje slovenských vedcov pôsobiacich v zahraničí, je zvýšiť účasť Slovenska v projektoch medzinárodnej spolupráce. Viac informácií...

 

Európska komisia oznámila úplné zloženie „Mission Boards“
Komisár pre vedu, výskum a inovácie, Carlos Moedas, oznámil úplné personálne zloženie výborov pre budúce misie programu Horizon Europe, tzv. Mission Boards. Každá z 5 misií bude disponovať poradným výborom ("Board"), ktorý bude pozostávať z 15 expertov vrátane ich predsedov, ktorí boli vymenovaní dňa 4.júla 2019. Viac informácií...

 

Aktualizácia: Projektové návrhy ERC/MSCA/SME Instrument predložené pred Brexit-om
Vláda Spojeného kráľovstva oznámila udeľovanie víz pre výskumných pracovníkov a uskutočnila osobitné oznámenie so zameraním na riešenie potenciálnej otázky týkajúcej sa grantov predkladaných na programy s jedným príjemcom (ERC, MSCA a SME Instrument) v rámci scenára bez dohody medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. Viac informácií..

 

Výzva na prejavenie záujmu o členstvo v skupine pre certifikáciu kybernetickej bezpečnosti
EK vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí na výber členov Skupiny zainteresovaných strán pre certifikáciu kybernetickej bezpečnosti (SCCG). Členovia skupiny v oblasti kybernetickej bezpečnosti budú zodpovední predovšetkým za poradenstvo EK a agentúre ENISA k strategickým otázkam a za pomoc pri príprave pracovného programu. Viac informácií...

 

Národný štipendijný program: zverejnenie novej výzvy na predkladanie žiadostí o štipendium
V rámci Národného štipendijného programu SR na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné, umelecké a prednáškové pobyty v letnom semestri akademického roka 2019/2020. Uzávierka na predkladanie žiadostí je 31. októbra 2019 do 16:00 hod.. Viac informácií...

 

Strategický vykonávací plán EOSC na roky 2019-2020
Výkonná rada Európskeho cloudu pre otvorenú vedu (EOSC) zverejnila Strategický vykonávací plán na roky 2019-2020. Plán predstavuje činnosti, ktoré prispejú k realizácii EOSC v rokoch 2019-2020 a je určený predovšetkým pre použitie zainteresovanými stranami zapojenými do budovania EOSC. Viac informácií...

 

Spustenie procesu nominácií na cenu European Inventor Award 2020
Európsky patentový úrad (EPO) otvoril proces nominácie na cenu European Inventor Award 2020, v rámci ktorej môže verejnosť navrhovať kandidátov z radov vynálezcov. Vynálezy a inovácie bude hodnotiť nezávislá medzinárodná porota za základe technologickej vyspelosti, originality a ich vplyvu na ekonomiku a spoločnosť. Viac informácií... 

 

Vyjadrenie záujmu o členstvo v Správnej rade EIT
Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) zverejnil výzvu na vyjadrenie záujmu na obsadenie ôsmich miest vo svojej Správnej rade. Výzva je určená popredným akademikom, zástupcom priemyslu, podnikateľom, inovátorom a bádateľom. Poslané prihlášky vyhodnotí Riadiaci výbor a následne vykoná pohovory s tými najlepšie ohodnotenými. Užší zoznam kandidátov posúdi Správna rada EIT. Záujemcovia sa môžu hlásiť do 7. októbra 2019. Viac informácií...

 

SAV spúšťa registráciu do programu MoRePro
V piatok 16. augusta 2019 sa spustila online registrácia do programu MoRePro - mobilitného a reintegračného programu Slovenskej akadémie vied. V rámci elektronického systému bude možné vypĺňať a priamo si podať prihlášku. Konečný termín na podávanie prihlášok v rámci tohtoročnej výzvy je 27. september 2019. SAV očakáva, že v rámci jednej výzvy bude podporených približne 10 projektov. Viac informácií...