Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

[BiodivClim] Pre-announcement of the 2019 COFUND Call on Biodiversity and Climate change

Vložil(a): J. Barančík, 1.7.2019, videné 171-krát

Dovoľujeme si Vás informovať o zverejnení predbežného oznámenia výzvy ERA-net konzorcia BiodivERsA (https://www.biodiversa.org, twitter @BiodivERsA3). Výzva pod názvom „Biodiverzita a klimatické zmeny“ zahrňuje nasledujúce témy:

  • Dopady klimatických zmien na biodiverzitu a prínos prírody pre ľudí
  • Procesy spätnej väzby v oblasti klímy a biodiverzity
  • Potenciál prírodných riešení na zmiernenie a prispôsobenie sa klimatickým zmenám
  • Synergie a výmeny medzi politikami v oblasti biodiverzity, klímy a iných relevantných sektorov a úloha agentov zmeny

Bližšie informácie o témach pripravovanej výzvy sú dostupné priamo na web stránke BiodivERsA http://www.biodiversa.org/1587,

V prípade akýchkoľvek otázok môžete kontaktovať Odbor medzinárodnej spolupráce, Zuzana Panisová, panisova@up.uspav.sk, tel. 025751 0245

Oficiálne otvorenie výzvy sa očakáva 2. septembra 2019 s uzávierkou pre-proposals do 5. novembra 2019 a následne full-proposals 10. apríla 2020. Pre aktuálne informácie, prosím, sledujte web stránky SAVBiodivERsA, príp. kontaktujte Odbor medzinárodnej spolupráce.

Predsedníctvo SAV Uznesením č. 728 alokovalo pre uvedenú výzvu indikatívny rozpočet 240 000 eur na podporu celkovo 2 projektov na 3 roky. Konkrétne ide o podporu 40 000 eur/rok/projekt, z toho 15 000 eur/rok/projekt kryje príslušný ústav SAV. Finančná spoluúčasť je nevyhnutnou podmienkou pre predloženie návrhu projektu (Eligibilility of the project)

Ing .Ján Barančík, PhD.

SAS BiodivERsA Coordinator

 

Príloha

BiodivERsA.jpg