Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

SAS-ERC Visiting Fellowship Grants -Výzva na predkladanie návrhov na obdobie 2019 – 2020

Vložil(a): J. Barančík, 18.6.2019, videné 331-krát

 

Výzva na predkladanie návrhov na obdobie 2019 – 2020

Slovenská akadémia vied vyhlasuje výzvu na predkladanie návrhov v rámci programu „SAS-ERC Visiting Fellowship Grants“ na obdobie 2019 – 2020. Výzva je otvorená pre vedcov zo všetkých disciplín. Hlavným kritériom je excelentnosť výskumu a potenciál uchádzača získať ERC grant.

Podávanie návrhov
Návrhy na udelenie grantu sa podávajú na priloženom tlačive v anglickom jazyku elektronicky na adresu degelder@up.upsav.sk, vytlačené a podpísané na Odbor medzinárodnej spolupráce Úradu SAV (Mgr. Nina de Gelder). Uzávierka na podávanie návrhov je 30. 9. 2019. Štruktúra pozývacieho listu je k dispozícii na vyžiadanie. Zoznam riešiteľov ERC projektov, ktorí sú ochotní prijať uchádzača na pobyt na svoje pracovisko bude k dispozícii začiatkom júla.

Kontaktná osoba a ďalšie informácie
PhDr. ľudmila Dolná, PhD.
Odbor medzinárodnej spolupráce
Úrad SAV
Štefánikova 19
814 38 Bratislava
Tel.: +421 2 57510 179
E-mail: dolna@up.upsav.sk

 

Odkaz na stránky:

SK: https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=educ-saserc&lang_change=sk

EN: https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=educ-saserc&lang_change=en

 

Ing. Ján Barančík, PhD.

Vedúci odboru OMS

Úrad SAV

Príloha

ERC.png