Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

Program vedeckej spolupráce medzi Vietnam Academy of Sciences and Technology (VAST) a Slovenskou akadémiou vied (SAV)

Vložil(a): J. Barančík, 7.6.2019, videné 217-krát

 

VÝZVA NA PODÁVANIE PROJEKTOV NA ROKY 2020-2021

   OTVORENIE VÝZVY:       1. jún 2019

  UZÁVIERKA  VÝZVY:      15. september 2019

Všeobecné informácie pre podanie projektu:

-          dĺžka trvania projektov je obmedzená na 2 roky

-          začiatok riešenia projektov je 1. január 2020, termín ukončenia: 31.december 2021

-          výskumný program musí byť koordinovaný s vietnamskými vedcami

-          projekt treba podať na priloženom projektovom formulári  

-          maximálny počet schválených projektov je 2

          (projekty sa podávajú osobitne na oboch stranách - zodpovedný riešiteľ za SAV podáva

            projekt na SAV, vietnamský na VAST)

-           témy projektov nie sú limitované (výzva je prístupná pre každý ústav, resp. oddelenie

            vied SAV)

-           preferencia a dôraz na zastúpenie mladých výskumných pracovníkov

Návrh projektu musí obsahovať v anglickom jazyku:

-          názov projektu

-          presný názov riešiteľských ústavov, resp. inštitúcií ( vrátane adresy a kontaktných

            údajov), v ktorých sa bude realizovať výskum + zloženie riešiteľských tímov

-          meno, tituly zodpovedného riešiteľa na slovenskej i vietnamskej strane

-          vedecký cieľ (opis) projektu

-          program aktivít v rámci projektu a predpokladané vedecké výstupy (štúdie, príspevky

           do zborníkov, semináre, konferencie)

-          súhlas riaditeľov (štatutárnych zástupcov) riešiteľských pracovísk

 

Návrhy prosíme zasielať na adresu:

Úrad SAV

Odbor medzinárodnej spolupráce 

Štefánikova 49

814 38 Bratislava

 

Agendu na odbore OMS vybavuje a bližšie informácie Vám poskytne:

Mgr. František Fundárek, CSc.

Kontakt:

Tel.: 02/57510138

E-mail: fundarek@up.upsav.sk

 

Ing. Ján Barančík, PhD.

Vedúci odboru

Medzinárodnej spolupráce

Úrad SAV

 

Príloha

Vietnam Academy of Science and Technology.png
Príloha

Slovak Academy of Sciences.png