Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

Workshop "Success factors of H2020 widening instruments in Slovakia: lessons learnt and future outlook"_ 20. máj 2019, Žilinská univerzita v Žiline

Vložil(a): J. Barančík, 6.5.2019, videné 134-krát

 

Dovoľte mi, aby ssme Vás informovali o workshope "Success factors of H2020 widening instruments in Slovakia: lessons learnt and future outlook", ktorý organizuje tím projektu ERAdiate v spolupráci so zástupcami COST.

Workshop sa uskutoční 20. mája 2019 v zasadačke Vedeckej rady (Nová Menza) na Žilinskej univerzite v Žiline.

Cieľom podujatia je prepojiť slovenských účastníkov z rôznych „Widening“ nástrojov (ERA Chairs, Twinning, Teaming a COST), aby sa podelili o svoje skúsenosti a vedomosti s cieľom zhodnotiť faktory úspešnosti účasti na programe Horizont 2020. Osobitná pozornosť sa v tejto súvislosti bude venovať vytváraniu synergií medzi rôznymi nástrojmi financovania (vrátane štrukturálnych fondov) na vnútroštátnej a európskej úrovni. Okrem faktorov úspechu sa očakáva, že diskusia vyzdvihne aj spoločné pretrvávajúce výzvy a prekážky, ktoré by sa mali riešiť na dosiahnutie väčšieho prínosu a dopadov z účasti na týchto projektoch.

Nadobudnuté skúsenosti zo Slovenska budú predmetom diskusie s účastníkmi z iných „Widening“ krajín, aby sa vytvoril európsky rozmer a základ pre všeobecné odporúčania. Na dosiahnutie väčšieho vplyvu mimo Slovenska budú NCP z najúspešnejších „Widening“ krajín ako Cyprus a Estónsko vyzvané, aby s účastníkmi podujatia prediskutovali faktory, ktoré prispeli k ich úspechu pri „Widening“ nástrojoch v rámci programu Horizont 2020.

Účasť na workshope je bezplatná a prednášky budú prebiehať v anglickom jazyku!

Viac informácií vrátane programu a možnosti registrácie získate na nasledovnej webovej stránke: http://www.erachair.uniza.sk/event/success-factors-of-h2020-widening-instruments-in-slovakia-lessons-learnt-and-future-outlook/

 

Andrej KURUCZ

Head of Liaison Office

Slovak Liaison Office for Research and Development

Rue du Luxembourg 3, 1000 Brussels

Belgium