Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

SLORD - Novinky z európskej vedy a inovácií - apríl 2019

Vložil(a): J. Barančík, 2.5.2019, videné 133-krát

 

Vážené dámy,
Vážení páni, 

prinášame Vám zhrnutie a krátky prehľad toho najdôležitejšieho za mesiac apríl z oblasti európskej vedy, výskumu a inovácií.

Strategické plánovanie nadchádzajúceho rámcového programu Horizon Europe

Na úvod Vám dávame do pozornosti krátke zhrnutie zo zasadnutia IGLO Open, na ktorom vystúpil Kurt Vandenberghe, riaditeľ pre rozvoj politík a koordináciu na Generálnom riaditeľstve pre výskum a inovácie Európskej komisie a poskytol informácie ohľadne strategického plánovania a prípravy nadchádzajúceho rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizon Europe.

Medzi Európskym parlamentom a Radou EÚ bola 18. marca 2019 potvrdená dohoda o porozumení k návrhu programu Horizon Europe (nariadenie). Jedná sa o predbežnú dohodu, pred uzavretím finálnej dohody musia byť ešte prerokované viaceré záležitosti, najmä z hľadiska rozpočtu, nastavenia medzinárodnej spolupráce s asociovanými a tretími krajinami, a tiež záležitosti spojené s vystúpením Spojeného kráľovstva z EÚ. 

V rámci Horizon Europe zostane zachovaná medzi-sektorová a medzi-disciplinárna spolupráca, čo sa odráža na silnej prítomnosti klastrového prístupu v novom programe, predovšetkým v II. pilieri. Nástroje na rozširovanie účasti (tzv. Widening) sú taktiež zachované, priam posilnené, avšak nie na úkor princípu excelentnosti.

V rámci nového programu boli okrem iného navrhnuté rôzne podporné aspekty, ako záväzok prilákať do programu nové subjekty alebo princíp „Netflix“, ktorý by mal automatickým princípom navrhovať účastníkom príležitosti a programy, založené na charaktere ich predchádzajúcej aktivity v programe. Dohoda zahŕňa aj novú iniciatívu s názvom “Hop-on”, ktorá bude v programe Horizon Europe financovaná z časti Advancing Europe.

Subjekty pochádzajúce z tzv. “Widening” krajín (vrátane Slovenska) sa budú môcť pridať k už financovaným a podporeným existujúcim projektovým konzorciám.

Novo vytvorená Európska rada pre inovácie (EIC) bude vystupovať ako jediné kontaktné miesto pre malé a stredné podniky a start-upy s vysokým inovačným potenciálom.

Proces spolutvorby pri plánovaní programu Horizon Europe sa bude odohrávať na 3 pracovných úrovniach:

1.    Príprava strategického dokumentu („Strategický plán“)
2.    Príprava misií: v rámci prípravy tzv. "misií" alebo cieľovo orientovaného výskumu a inovácií je zámerom vytvoriť päť expertných skupín (tzv. „Mission Boards“)
3.    Partnerstvá
 
Podrobnejší záznam a viac informácií ohľadne strategického plánovania a programu Horizon Europe nájdete tu. 

Ďalšie dôležité novinky za mesiac apríl nájdete nižšie a všetky ostatné informácie získate na našej stránke.

Želáme Vám príjemne čítanie.

Tím SLORD

 

Príloha

SLORD.jpg