Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

Ministerstvo školstva a výskumu Nemeckej spolkovej republiky otvorilo novú výzvu ERA-Fellowships

Vložil(a): J. Barančík, 23.4.2019, videné 128-krát

 

Federálne ministerstvo školstva a výskumu Nemeckej spolkovej republiky otvorilo novú výzvu ERA-Fellowships pod názvom

„The ERA Fellowships - Science Management action supports capacity building in the field of science management in the EU13 and lasting networks between the EU13 countries and German non-university research institutes, research funding organisations, and
universities“.

ERA-Fellowships je nástroj určený na budovanie kapacít v oblasti manažmentu vedeckých aktivít v krajinách EÚ-13 (vrátane Slovenska) a vytváranie trvalých vzťahov a sietí medzi týmito krajinami a nemeckými mimo-univerzitnými výskumnými inštitútmi, organizáciami podporujúcich výskum a univerzitami.

Viac informácií nájdete na webovej stránke SLORD: 

http://slord.sk/sk/aktuality/ministerstvo-skolstva-a-vyskumu-nemeckej-spolkovej-republiky-otvorilo-novu-vyzvu-era-fellowships.html?page_id=3884

Andrej KURUCZ

Head of Liaison Office

Slovak Liaison Office for Research and Development

Rue du Luxembourg 3, 1000 Brussels

Belgium

GSM: +32 471 515 484

e-mail: andrej.kurucz@cvtisr.sk  

Web: www.slord.sk