Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

EIG CONCERT-Japan Joint Call on „Smart water management for sustainable society“

Vložil(a): J. Barančík, 12.4.2019, videné 197-krát

 

Medzinárodné konzorcium EIG CONCERT JAPAN otvára 6. výzvu na podávanie projektov:

EIG CONCERT-Japan Joint Call on „Smart water management for sustainable society“

Otvorenie výzvy: 15. apríl 2019

Deadline pre elektronické predloženie výskumných projektov: 14. jún 2019, 12.00 CET

Doba riešenia projektov: 3 roky (štart 2020)

Indikatívny rozpočet podľa uznesenia č. 574 Predsedníctva SAV z 13.12.2018 : 120 000 EUR/projekt (z toho 45 000 EUR spoluúčasť ústavu SAV). Finančná spoluúčasť je obligatórna a je podmienkou eligibility návrhu projektu. Predpokladá sa podpora 1 projektu s účasťou SAV.

EIG CONCERT-Japan je spoločná medzinárodná iniciatíva na podporu, koordináciu a rozvoj vedy, technológii a inovácii (STI) medzi európskymi krajinami a Japonskom.

Cieľom aktuálnej výzvy je prispieť k riešeniu globálneho problému udržateľnosti vodných zdrojov podporou spoločných projektov výskumných tímov z Európy a Japonska. Zapojiť sa do nej môžu výskumníci z ústavov SAV v spolupráci s partnermi z Japonska a aspoň jednej ďalšej zúčastnenej krajiny.

Projekty v rámci tejto výzvy by mali odpovedať na globálnu potrebu vývoja inovatívnych technológií a systémov využívania vody, ktoré sú odolné voči prírodným i spoločenským výzvam, široko uplatniteľné v našich spoločnostiach berúc do úvahy lokálne aspekty a zároveň dlhodobo udržateľné. Oblasť výskumu zahŕňa vývoj efektívnych a udržateľných vodohospodárskych systémov, ktoré optimalizujú kvalitu a kvantitu vody v rôznych štádiách (supply, discharge, reclamation, resource recovery). Možné témy projektov zahŕňajú, neobmedzujú sa však na:

•             basic R&D in materials science for advanced water treatment and reclamation processes using ozone/activated carbon or membranes and ceramic materials;

•             water quality monitoring and assessment for efficient operation control;

•             water reuse & recycle and resource recovery from wastewater for municipal, industrial and agricultural purposes;

•             energy saving and efficient technologies and systems in water processing including drinking water and wastewater treatment

•             comprehensive water resources (surface and subsurface water) and environmental management systems at the river basin scale;

•             prediction methods of water resources availability in terms of climate and land use changes.

Podrobné informácie sú publikované na webovej stránke konzorcia:

http://www.concert-japan.eu/spip.php?article69  

a/alebo Vám poskytne

Mgr. Zuzana Černáková, PhD.

cernakova@up.upsav.sk

+ 421 2 57510 118

Ing. Ján Barančík, PhD.

                                                                 člen FOF konzorcia za SAV

 

Príloha

CONCERT Japan