Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

TALIANSKO - VÝZVA NA PODÁVANIE PROJEKTOV NA ROKY 2020-2021

Vložil(a): J. Barančík, 12.4.2019, videné 353-krát

 

PROGRAM VEDECKEJ SPOLUPRÁCE MEDZI SLOVENSKOU AKADÉMIOU VIED (SAV) A CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR)

TALIANSKO

VÝZVA NA PODÁVANIE PROJEKTOV NA ROKY 2020-2021

UZÁVIERKA 14. JÚNA 2019

Všeobecné informácie pre podanie projektu:

 • Dĺžka trvania projektov je obmedzená na 2 roky
 • Výskumný (mobilitný) program musí byť koordinovaný s talianskymi vedcami
 • Projekty budú posúdené evaluátormi a spoločnou zmiešanou slovensko-talianskou komisiou budú vybraté 4 projekty na roky 2020-2021
 • Posudzovať sa bude najmä obsah projektu, jeho celkový impakt, pridaná hodnota vzájomnej bilaterálnej spolupráce, kvalita výskumnej skupiny (zahrnutie mladých vedcov)
 • SAV podporí slovenský tím projektu  3000 eur (spolu 6000 eur na dva roky), CNR podporí taliansky tím 3.000 eur/ročne
 • Projekt musí byť podaný na príslušnom formulári
 • Vedeckí pracovníci zodpovední za projekt musia odovzdať správu o priebehu projektu
 • Podmienkou je  účasť mladých vedeckých pracovníkov, vrátane doktorandov
 • Návrh projektu má obsahovať v anglickom jazyku:názov projektu, presný názov ústavov, meno a tituly zodpovedného riešiteľa na každej strane ako i ostatných participujúcich na projekte, pridanú hodnotu bilaterálnej spolupráce, uviesť výmenné pobyty
 • Súhlas štatutárnych zástupcov riešiteľských pracovísk
 • Návrhy zasielať na nižšie uvedenú adresu

            V prípade ďalších informácií kontaktujte:

 

PhDr. Ľudmila Dolná, PhD.

Odbor medzinárodnej spolupráce Ú SAV

Štefánikova 49

814 38 Bratislava

 

Kontakt:

Tel.: 02/575 10179

Email: dolna@up.upsav.sk

Ing. Ján Barančík, PhD.

Vedúci

Odbor medzinárodnej spolupráce

Slovenská akadémia vied

Príloha

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE