Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

Pre-announcement: 11. výzva SAV – MOST (Taiwan) Joint Research Program

1.2.2019, otvorené 266-krát

 

Predsedníctvo SAV na svojom 17. zasadnutí dňa 13. decembra 2018 uznesením č. 572 schválilo zapojenie SAV do 11. výzvy na podávanie spoločných výskumných projektov SAV - MOST (Taiwan) pre roky 2020-2022.

Výzva bude otvorená pre všetky vedné oblasti s indikatívnym rozpočtom:

  1. 25 000 EUR/projekt/rok pre projekty z oblastí neživá príroda, živá príroda a chemické vedy
  2. 15 000 EUR/projekt/rok pre projekty z oblasti spoločnosť a kultúra

Doba riešenia: 1. január 2020 – 31. december 2022

Otvorenie výzvy: 1. apríla 2019

Predpokladaný termín uzávierky: 31. máj 2019

Podrobnosti budú zverejnené na stránke www.sav.sk v sekcii Medzinárodná spolupráca.

Kontaktná osoba:

Mgr. Zuzana Černáková, PhD.

E-mail: cernakova@up.upsav.sk

Tel.: +421 2 57510118

Príloha

SAS.jpg
Príloha

MOST logo.JPG