Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

6. spoločná výzva na podávanie výskumných projektov SAV - TÜBİTAK (Turecko) pre roky 2019-2022

Vložil(a): J. Barančík, 18.1.2019, videné 189-krát

P R E  -  A N N O U N C E M E N T

6. spoločná výzva na podávanie výskumných projektov SAV - TÜBİTAK  (Turecko)

pre  roky 2019-2022

Otvorenie výzvy: 29. 1. 2019

Uzávierka: 29. 3. 2019

Predpokladaný termín začiatku riešenia vybraných projektov: október – november 2019

Téma výzvy: otvorená pre všetky vedné disciplíny

 

Informácie o vyhlásení výzvy budú aktualizované na web stránke www.sav.sk , časť Medzinárodná spolupráca

Výška podpory v zmysle uznesenia P SAV č.573 : 120 000 eur / 3 roky (spoluúčasť príslušného ústavu SAV je 45 000 eur / 3 roky).

Kontaktná osoba:

Zuzana PANISOVÁ

Odbor medzinárodnej spolupráce SAV

Štefánikova 49

814 38  Bratislava

Slovak Republic

Tel: +421 2 5751 0245

e-mail: mailto:panisova@up.upsav.sk

 

 

Príloha

Logo.png
Príloha

SAS.jpg