Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

ERA-CVD Joint Transnational Call 2019

Vložil(a): J. Barančík, 16.1.2019, videné 159-krát

Konzorcium partnerov združených v programe „ERA-Net on Cardiovascular Diseases – ERA-CVD "

v y h l a s u j e

spoločnú výzvu na predkladanie návrhov projektov na tému

„Transnational Cardiovascular Research Projects  driven by Early Career Scientists“

Na výzve sa zúčastňuje 16 financujúcich organizácií. Predsedníctvo SAV uznesením č. 698 súhlasilo so zapojením SAV do  spoločnej výzvy (JTC 2019) a s podporou jedného projektu pre tím z ústavu SAV, dobou riešenia max. 3 roky a 

sumou do výšky 40.000 € /projekt/rok (25.000 úrad SAV+15.000 ústav SAV). Konzorcium projektu  musia tvoriť minimálne 3 partneri (Early Career Scientists)  a maximálne 5 partneri z najmenej 3 rôznych členských krajín ERA-CVD.

Harmonogram  výzvy :

Publication of the JTC 2019

January 2019

Electronic proposal submission system:

https://secure.ptdlr.de/ptoutline/app/eracvd_JTC2019

Deadline for electronic full proposals submission

29 April 2019

Communication of final evaluation result and funding decision

October 2019

Podrobné informácie o výzve, ako aj príslušné dokumenty sú dostupné na internetovej stránke: https://www.era-cvd.eu/388.php

Bližšie informácie Vám poskytne manažér projektu: Ing. Katarína Bibová

Kontakt: mail: bibova@up.upsav.sk  , tel. +421 2 57 51 01 36

 

Ing. Ján Barančík, PhD.

Koordinátor programu „ERA-CVD“ pre SAV

 

 

 

Príloha

era-cvd_logo.gif
Príloha

flag_yellow_80.png