Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

NMBP Info 2019/04: prehľad lovenských hodnotiteľov projektových návrhov H2020

Vložil(a): J. Barančík, 13.1.2019, videné 128-krát

Styčná kancelária Slovenskej republiky pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD) pripravila prehľad slovenských hodnotiteľov projektových návrhov predložených v rámci rámcového programu Horizont 2020.

Ide o expertov zapojených do hodnotenia výziev v roku 2017.

Dokument bol vytvorený na základe dát dostupných z Participant Portal –u  Európskej komisie k decembru 2018. Súbor je k dispozícii na stiahnutie tu (XLS).

Poznámka:

Za oblasť NMBP je uvedená jediná hodnotiteľka – a to pre podoblasť  Advanced manufacturing and processing.

Pre ďalšie časti NMBP:

·         Nanotechnologies

·         Advanced materials

·         Biotechnology

nie sú so Slovenska žiadni hodnotitelia. Aj keď to do istej miery závisí od výberu zo strany EK, skutočnosťou je tiež katastrofálny nedostatok ponuky možných hodnotiteľov z našej strany.

Som presvedčený, že na Slovensku sa nájde dostatok schopných odborníkov vo všetkých vyššie uvedených oblastiach, ktorí by boli schopní hodnotiť projektové návrhy Horizontu 2020.

Preto si dovolím Vás vyzvať, aby ste sa za takých evaluátorov prihásili (tu).

Ak by ste k tomu mali nejaké otázky, neváhajte, prosím, ma kontaktovať.

 

RNDr. Dušan Janičkovič

Národný kontaktný bod pre Horizont 2020:

Nanotechnológie, pokročilé materiály, výrobné procesy a postupy

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)

Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava

Tel: +421 2 59410 563

Mobil: +421 918 547 348

E-mail: dusan.janickovic@savba.sk

http://h2020.cvtisr.sk