Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

NMBP Info 2018/36: AG reports on outreach and societal engagement - Published

Vložil(a): J. Barančík, 20.12.2018, videné 107-krát

Európska komisia aktuálne zverejnila správu  „Outreach to Newcomers and Societal Engagement in Industrial Technologies

Správa bola spracovaná poradnou skupinou „Horizon 2020 Advisory Group on Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Advanced Manufacturing and Processing (NMBP)“ , ktorej členom je aj p. Budzák (VÚCHV,  Svit) za SR.

Správu si môžete stiahnuť na adrese:

https://publications.europa.eu/en/web/eu-law-and-publications/publication-detail/-/publication/5be04f7f-ff55-11e8-a96d-01aa75ed71a1

Resume:

“This report focuses on two priorities, outreach to newcomers and societal engagement, in the context of industrial and key enabling technologies. It is the result of work carried out in 2018 of the Horizon 2020 Advisory Group for Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Advanced Manufacturing and Processing. The Group looked at current data and experiences, and made concrete recommendations for the way forward, involving both the strengthening of existing activities and new initiatives, and addressing both the European Commission and the wider stakeholder community. While the recommendations have been developed in the context of industrial and key enabling technologies, they may be applicable to European research and innovation more generally”

RNDr. Dušan Janičkovič

Národný kontaktný bod pre Horizont 2020:

Nanotechnológie, pokročilé materiály, výrobné procesy a postupy

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)

Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava

Tel: +421 2 59410 563

Mobil: +421 918 547 348

E-mail: dusan.janickovic@savba.sk

http://h2020.cvtisr.sk