Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

SLORD - Novinky z európskej vedy a inovácií - december 2018

Vložil(a): J. Barančík, 20.12.2018, videné 118-krát

Vážené dámy,
Vážení páni, 

prinášame Vám zhrnutie a krátky prehľad toho najdôležitejšieho za mesiac december z oblasti európskej vedy, výskumu a inovácií.

Začiatkom mesiaca sa v Bruseli uskutočnila ďalšia edícia tréningu pre projektových manažérov z krajín Vyšehradskej štvorky pre projekty rámcového programu Horizont 2020. Celkovo sa tréningu zúčastnilo 34 projektových manažérov pôsobiacich na univerzitách a výskumných inštitúciách v krajinách Vyšehradskej štvorky, Slovinsku, Litve a Cypre. Na organizácii sa podieľala Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD), Styčná kancelária ČR pre výskum, vývoj a inovácie (CZELO), Stále zastúpenie Maďarska pri EÚ v Bruseli a Styčná agentúra Poľska pre výskum (PolSCA).
Cieľom tréningu bolo zvýšiť odborné kapacity projektových manažérov poskytnutím informácií s pridanou hodnotou z Bruselu a rozšíriť tak ich povedomie o politickom kontexte európskeho výskumu a o programoch a iniciatívach, ktoré presahujú rámcový program Horizont 202, ako aj ponúknuť jedinečnú možnosť networkingu medzi účastníkmi. Viac informácií nájdete tu.
Ďalšia edícia tréningu sa bude konať v dňoch 27. - 29. marca 2019.  O možnostiach účasti na tréningu Vás budeme informovať začiatkom budúceho roka.

Slovenská veda v Bruseli
SLORD v spolupráci so Stálym zastúpením SR pri EÚ v Bruseli zorganizoval 12. decembra 2018 neformálne podujatie “Science Evening”, ktorého cieľom je predstaviť vynikajúceho slovenského vedca a jeho výskum populárnou formou zahraničnému publiku. Tentokrát bol naším hosťom doc. MUDr. Richard Imrich, DrSc., ktorý v súčasnosti pôsobí ako riaditeľ Národného ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch.

Témou prednášky boli zriedkavé choroby s dôrazom na alkaptonúriu (AKU). Hoci ochorenia nazývame zriedkavé, postihujú okolo 6-8% európskej populácie, čo znamená, že máme v EÚ zhruba 30 miliónov pacientov s nejakým typom zriedkavého ochorenia. Alkaptonúria, ako jedno z približne 7000 zriedkavých ochorení, má najväčší výskyt práve na Slovensku. Európsky projekt DevelopAKUre financovaný z FP7, do ktorého je doc. Imrich priamo zapojený, pomáha vyvíjať vhodnú liečbu pre AKU pacientov a redukovať symptómy ochorenia. Viac informácií...

Ďalšie dôležité novinky za mesiac december nájdete nižšie a všetky ostatné informácie získate na našej stránke

Želáme Vám príjemne čítanie.

Tím SLORD

Príloha

SLORD.jpg