Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

Zrušiť filter ✗
Zadajte minimálne 3 znaky.
PRE-ANNOUNCEMENT - Bulgarian–Slovak call for bilateral cooperation for the period 2021 – 2022
[6.7.2020] videné 17-krát
ERC zverejnila štruktúru panelov pre výzvy na rok 2021 a 2022
[3.7.2020] videné 22-krát
CALL OPEN - SAS-UPJS ERC Visiting Scholarship Grants
[23.6.2020] videné 57-krát
2. etapa prideľovania finančných prostriedkov na podporu projektov MVTS
[15.6.2020] videné 48-krát
Experts wanted! EIG CONCERT-Japan Joint Call on “ICT for Resilient, Safe and Secure society”
[11.6.2020] videné 45-krát
Finančné pravidlá na udeľovanie grantov pre projekty v rámci programu Mobility
[5.6.2020] videné 51-krát
Ponuka partnerstva - Grean Deal Calls
[27.5.2020] videné 58-krát
CALL OPEN - Druhá mimoriadna výzva programu Horizont 2020 spojená s COVID-19
[27.5.2020] videné 56-krát
Zapojte sa do prípravy výzvy EU Green Deal!
[27.5.2020] videné 49-krát
CALL OPEN - PPP projekty SAV-DAAD na roky 2021 - 2022
[27.5.2020] videné 288-krát
EVENT - Graphene For Energy Storage Applications
[19.5.2020] videné 57-krát
CALL OPEN - EIG CONCERT-Japan Joint Call on ICT for Resilient, Safe and Secure Society
[18.5.2020] videné 75-krát
AKTUALIZÁCIA - CALL OPEN - 12th Call for SAS-MOST Joint Research Projects (Taiwan)
[13.5.2020] videné 164-krát
Webinar - Visualization of information on climate and climate change
[20.4.2020] videné 67-krát
CALL OPEN - Výzva na podávanie projektov SAV - AV ČR v rámci programu Mobility 2021-2022
[3.4.2020] videné 176-krát
ERA-NET konzorcium CHIST-ERA predstavilo anotácie 2 tém pre výzvu 2020
[31.3.2020] videné 115-krát
Rozdelenie agendy na odbore medzinárodnej spolupráce Úradu SAV
[30.3.2020] videné 128-krát
Workshop - Implementing Biomedical Research Projects
[24.3.2020] videné 96-krát
CALL OPEN - Networking Support Scheme (NSS) Call
[24.3.2020] videné 115-krát
PRE-ANNOUNCEMENT - Czech–Slovak call for bilateral cooperation (2021-2022)
[24.3.2020] videné 120-krát
1/78