Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

SLORD: EÚ informácie z oblasti vedy, výskumu a inovácií 7/2018

Vložil(a): J. Barančík, 1.8.2018, videné 164-krát

Vážené dámy,
Vážení páni, 

prinášame Vám zhrnutie a krátky prehľad toho najdôležitejšieho za mesiac júl z oblasti európskej vedy, výskumu a inovácií.

Koncom 24. júla 2018 Európska komisia zverejnila aktualizáciu jednotlivých pracovných programov rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020. Aktualizácia sa týka pracovných programov a výziev pre rok 2019, ktoré sú súčasťou Pracovného programu Horizont 2020 na roky 2018 - 2020. Všetky informácie sú zverejnené na Portáli pre účastníkov (Participant Portal).

Vedľa každej časti pracovného programu je uvedený aj zoznam zmien. Históriu zmien pre každú časť pracovného programu možno nájsť kliknutím na čierny trojuholník v sekcii "Referenčné dokumenty" (Reference Documents). Najvýraznejšou zmenou je zavedenie novej 20. časti "Prierezové aktivity" (Cross-cutting activities), ktorá obsahuje výzvu na "Batérie novej generácie", ktorá pozostáva zo 6 výskumných a inovačných aktivít (RIA) a jednej koordinačnej a podpornej akcie (CSA) a súvisí so strategickou oblasťou zamerania "Budovanie nízkouhlíkovej budúcnosti odolnej voči klimatickým zmenám" (LC). 

Pozrite si kompletný zoznam nových tém, ktoré boli pridané ako súčasť aktualizácie Pracovného programu Horizont 2020 na roky 2018-2020.

Ďalšie dôležité novinky za mesiac júl nájdete nižšie a všetky ostatné informácie získate na našej stránke

Želáme Vám príjemne čítanie.

Tím SLORD