Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

EÚ informácie z oblasti vedy, výskumu a inovácií 6/2018

Vložil(a): J. Barančík, 3.7.2018, videné 237-krát

 

 
 

 
 

Vážené dámy,
Vážení páni, 

prinášame Vám zhrnutie a krátky prehľad toho najdôležitejšieho za mesiac jún z oblasti európskej vedy, výskumu a inovácií.

Začiatkom mesiaca zverejnila Európska komisia dlho očakávaný návrh rámcového program Horizon Europe, o ktorom sme Vás informovali už v minulom newslettri. Popri ňom tiež komisia v júni zverejnila návrh na vytvorenie vôbec prvého programu Digitálna Európa s investíciami vo výške 9,2 miliardy EUR, aby budúci dlhodobý rozpočet EÚ na obdobie 2021 – 2027 reagoval na narastajúce digitálne výzvy a posilnil strategické európske digitálne kapacity.

Európska komisia v minulom mesiaci tiež vymenovala 52 členov novej expertnej skupiny na vysokej úrovni, ktorí budú radiť Komisii v oblasti umelej inteligencie (AI). Ide o zoskupenie odborníkov, ktorých Komisia vybrala z takmer 500 prihlášok. Súčasťou expertnej skupiny je aj Slovenka, profesorka Mária Bieliková, dekanka Fakulty informatiky a informačných technológií (FIIT) Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. V oblasti počítačových vied a umelej inteligencie má viac než 30-ročné skúsenosti, 13 rokov bola členkou výboru Slovenskej informatickej spoločnosti. Komisia zároveň vytvorila novú platformu spolupráce, ktorá pomôže vybudovať spoločenstvo zainteresovaných strán - Európsku alianciu AI.

Ďalšie dôležité novinky za mesiac jún nájdete nižšie a všetky ostatné informácie získate na našej stránke

Želáme Vám príjemne čítanie.

Tím SLORD

 


Seal of Excellence na Slovensku spustený! Šanca pre dobre hodnotené, no nefinancované projekty SME Instrument

Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) spustilo výzvu pre firmy, ktoré získali v projektoch SME Instrument minimálne 12 bodov, no nezískali doteraz financovanie z Európskej komisie. Po prvýkrát majú tak MSP šancu získať paušál vo výške 50 tisíc eur na prípravu štúdie uskutočniteľnosti a prípravu návrhu na fázu 2.

MH SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo dňa 25. júna 2018 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zamerané na podporu zapájania MSP do programov EÚ, a to:

Všetky potrebné informácie k výzvam nájdete tu.

 

 
 

EK zverejnila Európsky porovnávací prehľad inovácií na rok 2018 (EIS 2018)
Inovačná výkonnosť v EÚ sa naďalej zvyšuje, ale na globálne prvenstvo treba vyvinúť ďalšie úsilie. Vyplýva to z Európskeho prehľadu výsledkov inovácie na rok 2018 (European Innovation Scoreboard 2018). Tieto údaje pomáhajú členským štátom a EÚ posúdiť, na ktoré oblasti sa treba zamerať. Viac informácií...

 

ERCEA hľadá národných expertov
Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum (ERCEA) hľadá vhodných kandidátov na pozície vyslaných národných expertov (Seconded National Experts - SNE) pre rôzne vedecké oblasti - neurovedy, ekológia, lingvistika, IKT, demografia, riadenie a analýza vedeckého hodnotenia a procesov vzájomného hodnotenia a ďalšie. Výzva je otvorená do 9.júla 2018. Viac informácií...

 

Zverejnenie záverečnej správy štúdie BOHEMIA

EK uverejnila záverečnú správu štúdie BOHEMIA, hlavnej strategickej štúdie predvídavosti EÚ na podporu budúcej politiky EÚ v oblasti výskumu a inovácií. Výsledky štúdie sú zohľadnené aj v strategickom procese prípravy Horizon Europe. Autori správy sumarizujú kľúčové politické odporúčania a identifikujú budúce scenáre. Viac informácií...

 

Komisia predstavila obnovenie iniciatívy "Stairway to Excellence"
EK plánuje obnoviť svoju iniciatívu "Stairway to Excellence" (Cesta k excelentnosti), aby aj naďalej mohla poskytovať cielenú podporu a odborné znalosti regiónom, ktoré zaostávajú v inovácii. Ide o ďalší spôsob, ako pomôcť regiónom pripraviť sa na budúcnosť vďaka inovačným stratégiám financovaným z fondov EÚ v rámci budúceho rozpočtu EÚ. Viac informácií...

 

Budúcnosť výskumno-inovačných partnerstiev v Horizon Europe
EK navrhuje zmenu v rámci nadchádzajúceho rámcového programu Horizon Europe pre európske partnerstvá, ktoré sa mali stať súčasťou II. piliera programu. Malo by sa zmeniť aj financovanie a návrhy budúcich partnerstiev, ktoré budú finančne podporené len vtedy, keď budú zodpovedať prioritám rámcového programu. Viac informácií...

 

Verejná konzultácia k Európskemu cloudu pre otvorenú vedu
EK spustila verejnú konzultáciu k Európskemu cloudu pre otvorenú vedu (European Open Science Cloud, EOSC). Konzultácia bola oficiálne spustená počas Summitu EOSC, ktorý sa uskutočnil 11.júna 2018 v Bruseli a je otvorená do 5. augusta 2018. Výsledky budú prezentované 23. novembra 2018. Viac informácií...

 

Výročná správa JRC za rok 2017
Spoločné výskumné centrum Európskej komisie (JRC) vydalo výročnú správu o svojej činnosti za rok 2017. V roku 2017 oslávilo JRC svoje 60. výročie a zároveň to bol prvý rok implementácie Stratégie JRC 2030 (JRC´s Strategy 2030). Výročná správa poskytuje prehľad činností, podnikových iniciatív, medzinárodných dohôd a zdrojov súvisiacich s fungovaním JRC. Viac informácií...

 

Otvorené výzvy v rámci Výskumného fondu uhlia a ocele 2018
Dňa 18. júna boli EK zverejnené dve výzvy v rámci Výskumného fondu uhlia a ocele 2018. Výzva RFCS-01-2018: Uhlie a Výzva RFCS-02-2018: Oceľ. Obe výzvy zahŕňajú: Výskumný projekt; Pilotný a demonštračný projekt a Sprievodné opatrenia. Uzávierka návrhov je do 18. septembra. Viac informácií...