Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

SAS-ERC Visiting Fellowship Grants

Vložil(a): J. Barančík, 21.6.2018, videné 227-krát

Dovoľujeme si vás informmovať, že predsedníctvo SAV vyhlásilo výzvu na podávanie projektov v rámci programu SAV-ERC Visiting Fellowship Grants. Cieľom programu, ktorý je súčasťou iniciatívy ERC "Fellowships to Visit ERC Grantee", je podporiť a posilniť účasť vedcov z organizácií SAV vo výzvach ERC, poskytnúť im možnosť získať v spolupráci s riešiteľmi ERC projektov a ich tímami skúsenosti a zručnosti potrebné pre kvalitnú prípravu a riadenie projektov.

V tejto súvislosti si vás dovoľujem informovať, že zoznam riešiteľov ERC projektov, ktorí sú ochotní prijať vedcov z krajín zapojených do iniciatívy ERC, je k dispozícii u Ing. Kristíny Muráňovej, PhD. (muranova@up.upsav.sk). Uzávierka výzvy je 30. 9. 2018.

Ďalšie informácie o programe nájdete na webovej stránke SAV: http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=educ-saserc .

Prosím, sprostredkujte túto informáciu svojim pracovníkom.

 

 

 

PhDr. Dušan Gálik, CSc.
vedecký sekretár
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49
814 38 Bratislava
Tel.: +421 2 57510 180
Mobil: +421 903 258 053
Fax: +421 2 57510 614

                                                                    E-mail: galik@up.upsav.sk