Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

Zverejený návrh progamu Horizon Europe (2021-2027)

Vložil(a): J. Barančík, 11.6.2018, videné 185-krát

Európska komisia dňa 7.6. 2018 predstavila (tlačová správa)  návrh nového programu pre výskum a inovácie na roky 2021 – 2027 pod názvom HORIZON Europe.

 

EK navrhuje pre programy Horizon Europe a Euratom rozpočet 100 mld. €.

Horizon Europe bude vybudovaný na troch základných pilieroch:

 1. Otvorená veda (Open Science),  rozpočet 25,8 mld. € – pozostávajúca z podprogramov
  • European Research Council (16,6 mld. )
  • Marie Skłodowska-Curie Actions (6,8 mld. )
  • Research infrastructures (2,4 mld. )
 2. Globálne výzvy a priemyslová konkurencieschopnosť (Global Challenges and Industrial Competitiveness), rozpočet  52,7 mld. €, pozostávajúci z častí:
  • Health (7,7 mld. )
  • Inclusive and Secure Society (2,8 mld. )
  • Digital and Industry (15 mld. )
  • Climate, Energy and Mobility (15 mld. )
  • Food and Natural Resources (10 mld. )
  • Joint Research Centre (JRC) (2,2 mld. )
 3.  Otvorené inovace (Open Innovation), 13,5 mld. €
  • European Innovation Council (10,5 mld. )
  • European Institute of Innovation and Technology (EIT) (3 mld. )

K novinkám programu by mali patriť:

 • Európska rada pre inováciu (European Innovation Council – EIC)
 • Nové celoúnijné výskumné a inovačné misie
 • Maximalizácia potenciálu inovácií v celej EÚ
 • Väčšia otvorenosť (Otvorená veda)
 • Nová generácia európskych partnerstiev a intenzívnejšia spolupráca s inými programami EÚ

Podrobnejšie informácie (letáky a právne texty) nájdete TU.