Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

Week of Innovative Regions in Europe 2018 (WIRE)

Vložil(a): J. Barančík, 6.6.2018, videné 184-krát

Od 1. 7. 2018 preberá Rakúsko predsedníctvo Rady Európy (ako SR v roku 2016) – do 31. 12. 2018.

Počas tohto obdobia sa bude (v pre nás celkom dostupnej vzdialenosti) konať viacero zaujímavých podujatí:

Week of Innovative Regions in Europe 2018 (WIRE)  sa bude konať v dňoch 4. – 6. Júla 2018 v Innsbrucku.

 

Toto podujatie patrí medzi hlavné Európske (politické) fóra pre inovácie a regionálny rozvoj. Toto rakúske je už 9. v poradí a bude sa zaoberať  troma kľúčovými témami pre „smart“  rozvoj regionálnych inovačných ekosystémov:

  • Science & Research
  • Entrepreneurship
  • Connectivity.

Podujatie WIRE  je financované z časti programu Horizont 2020 „Spreading Excellence and Widening Participation

Určené je predovšetkým pre regionálnych, národných a európskych inovačných expertov, verejné organizácie, výskumné a podnikateľské komunity a pod.

Ďalšie informácie nájdete na stránke podujatia:  WIRE 2018

 

RNDr. Dušan Janičkovič

Národný kontaktný bod pre Horizont 2020:

Nanotechnológie, pokročilé materiály, výrobné procesy a postupy

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)

Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava

Tel: +421 2 59410 563

Mobil: +421 918 547 348

E-mail: dusan.janickovic@savba.sk

http://h2020.cvtisr.sk