Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

Výzva na podávanie projektov v rámci medziakademickej dohody medzi SAS a HAS (Maďarsko)

Vložil(a): J. Barančík, 15.5.2018, videné 327-krát

PROGRAM  VEDECKEJ  SPOLUPRÁCE  

MEDZI  MAĎARSKOU AKADÉMIOU  VIED  A  SLOVENSKOU AKADÉMIOU VIED

VÝZVA NA PODÁVANIE PROJEKTOV NA ROKY 2019-2021

UZÁVIERKA 15. SEPTEMBRA 2018

 

Všeobecné informácie pre podanie projektu:

  • dĺžka trvania projektov je obmedzená na 3 roky
  • začiatok riešenia projektov je 1. január 2019, termín ukončenia: 31.december 2021
  • výskumný program musí byť koordinovaný s maďarskými vedcami 
  • účasť mladých vedeckých pracovníkov
  • projekt treba podať na priloženom projektovom formulári   

 

Návrh projektu má obsahovať v anglickom jazyku:

- názov projektu

- všeobecné informácie (viď projektový formulár)

- predchádzajúce kontakty a spolupráca

- relevantnosť témy projektu

- stručný popis cieľov a očakávaných výsledkov projektu

- očakávané výsledky a predpokladaný prínos vedeckej spolupráce

- možnosti perspektívneho rozšírenia spolupráce (účasť tretích krajín, možnosť zapojenia  

  do medzinárodných projektov, napr. do rámcových programov EÚ)

- plánovaná účasť mladých vedeckých pracovníkov na projekte

- plánovaný počet ciest rozpísaný na celé obdobie riešenia projektu za jednotlivé roky

 

  • vedeckí pracovníci zodpovední za prebiehajúci projekt (1.1.2016 – 31.12.2018) sú povinní do 31. januára 2019 zaslať záverečnú správu o výsledkoch projektu.

 

Návrhy zasielajte na adresu:   Úrad SAV

                                                   Odbor medzinárodnej spolupráce

                                                   Štefánikova 49

                                                   814 38 Bratislava

 

Na odbore OMS agendu Maďarsko vybavuje Mgr. František Fundárek, CSc.

Tel: 02/ 5751 0138, e-mail: fundarek@up.upsav.sk

 

 

Ing. Ján Barančík, PhD.

Vedúci

Odbor medzinárodnej spolupráce

Príloha

SAS
Príloha

HAS