Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

Finančné pravidlá na udeľovanie grantov SAV na medzinárodné výskumné projekty

Vložil(a): J. Barančík, 26.6.2018, videné 622-krát

Predsedníctvo SAV na svojom 12. zasadnutí dňa 14.júna 2018 uznesením číslo 409.C  schválilo

Finančné pravidlá na udeľovanie grantov SAV na medzinárodné výskumné projekty

Finančné pravidlá nadobúdajú úičinnosť 1. júla 2018.

Týmto dňom strácajú platnosť finančné pravidlá schválené uznesením P SAV č. 376.C  zo dňa 10.5.2018
 

Finančné pravidlá sú prístupné cez INTRANET

Príloha

SAV- ang.lat.DEF.jpg