Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

DO POZORNOSTI - Zverejnenie vyzvy APVV

Vložil(a): J. Barančík, 10.5.2018, videné 178-krát

Agentura APVV zverejnila otvorenu  vyzvu ako pomoc pre ziadatelov v programe Horizont 2020. Ide o financnu pomoc.

Precitajte si viac informacii a podmienky

http://h2020.cvtisr.sk/sk/aktuality/otvorena-verejna-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-v-ramci-programu-podpora-pripravy-projektov-vyskumu-a-vyvoja-ramcoveho-programu-eu-pre-vyskum-a-inovacie-do-roku-2020-horizont-2020.html?page_id=3554