Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

Schválené mobilitné projekty v rámci výzvy SAV-BAV na roky 2018 - 2020

Vložil(a): J. Barančík, 3.5.2018, videné 262-krát

Dňa 19. marca 2018 bol podpísaný Vykonávací protokol k Dohode o vedeckej spolupráci medzi Slovenskou akadémiou vied a Bulharskou akadémiou vied na obdobie 2018-2020, vrátane 12 schválených mobilitných projektov v rámci spoločnej výzvy, ktorá bola zverejnená na webovej stránke SAV v júli 2017:

http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=services-news&source_no=25&news_no=7054

 

Zoznam schválených mobilitných projektov na roky 2018 – 2020 je v prílohe oznamu.

 

Výmenné pobyty pracovníkov v rámci medziakademickej projektovej spolupráce s Bulharskom je možné realizovať len v rámci schválených projektov.

Finančné podmienky

Krytie nákladov pre schválené mobilitné projekty v rámci výzvy SAV – BAV na roky 2018 – 2020 sa riadi podľa štandardnej mobilitnej schémy MAD. Oprávnené náklady súvisiace s realizáciou schváleného projektu budú preplatené po predložení príslušných dokladov, vrátane správy z pobytu zahraničného pracovníka na odbor OMS Úradu SAV.  

 

Bližšie informácie Vám poskytne Ing. Kristína Muráňová, PhD.

                                                     Tel.: 02 57510103

                                                     Mail.: muranova@up.upsav.sk

 

 

Ing. Ján Barančík, PhD.

vedúci

Odbor medzinárodnej spolupráce

Úrad SAV