Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

Prehľad finančných nástrojov na podporu bioekonomiky

Vložil(a): J. Barančík, 23.2.2018, videné 168-krát

Vážené dámy, vážení páni,

Oznam pre tých, čo sa zaujímajú o biotechnológie :

Bio-based Industries Consortium (BIC), ktoré reprezentuje súkromný sektor v Spoločnej technologickej iniciatíve EÚ „Bio-based Industries (BBI) joint undertaking“ , vydalo nový prehľad finančných nástrojov, ktoré sú vhodné pre podporu a rozvoj Európskej bioekonomiky.

Príručka „Access to the EU financial instruments suitable for the implementation of large bio-based industry investments“  poskytuje prehľad dostupných finančných nástrojov a ukazuje na synergiu medzi nimi na spolufinancovanie biotechnologických projektov ako napr.:

·         Európska investičná banka a jej nástroje  EFSI, InnovFin  a  EIF,

·         European Structural and Investment Funds (ESIF),

·         nedávno oznámená  Circular Bioeconomy Thematic Investment Platform (TIP)

·         prostriedky  Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD). 

Príručku BIC si môžete stiahnuť tu

 

RNDr. Dušan Janičkovič
Národný kontaktný bod pre Horizont 2020:

Nanotechnológie, pokročilé materiály, výrobné procesy a postupy

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)

Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava