Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

Budúcnosť R&I v Európe po H2020:

Vložil(a): J. Barančík, 23.2.2018, videné 169-krát

Vážené dámy, vážení páni,

Oznam pre tých, čo sa zaujímajú o budúcnosť R&I v Európe po H2020:

Európska technologická platforma SusChem (Sustainable Chemistry) zverejnila svoju predstavu, aké by mali byt ciele oblasti „Key Enabling Technologies (KETs)“, pod ktorú spadá NMBP,  v následnom 9. Rámcovom programe po H2020.

Kľúčové technologické rozvojové programy a iniciatívy by mali byť predovšetkým zamerané na:

  1. Pokročilé materiály

(create Advanced Materials for use in energy efficiency (e.g., light weight), renewable electricity production and energy storage (e.g., batteries elements), or smart functionalities responding to stimuli (e.g., self repair))

  1. Pokročilé výrobné technológie

(develop Advanced Process Technologies, including Industrial Biotechnology, for more sustainable production including through utilisation of alternative carbon feedstock (waste, biomass, CO2) and alternative energy sources.)

  1. Digitálne technológie

(leverage Digital Technologies for use in advanced process control and materials modeling, to enable disruptive business models and to create new customer experiences.)

Plný text dokumentu si môžete prečítať tu.

 

RNDr. Dušan Janičkovič

Národný kontaktný bod pre Horizont 2020:

Nanotechnológie, pokročilé materiály, výrobné procesy a postupy

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)

Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava

 

Tel: +421 2 59410 563

Mobil: +421 918 547 348

E-mail: dusan.janickovic@savba.sk

http://h2020.cvtisr.sk