Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

NMBP Info 2018/01: Information Day for the EIT's 2018 Call for Proposals

Vložil(a): J. Barančík, 20.1.2018, videné 187-krát

Vážené dámy, vážení páni,

The European Institute of Innovation and Technology (EIT) organizuje Informačný deň  k novým výzvam na rok 2018 pre dve nové inovačné komunity:  EIT Manufacturing  a  EIT Urban Mobility.

Informačný deň sa bude konať  13. februára 2018 v čase od 9:45 do 17:30 v Brussels Meeting Centre v Bruseli

Výzvy boli otvorené 12. 1 2018 – deadline je 12. Júla 2017.

Sú zamerané na:

1.       Urban mobility

2.       Added –value Manufacturing

Ďalšie informácie nájdete na adresách:

·         dokumentácia k výzvam:            https://eit.europa.eu/interact/bookshelf/eit-2018-call-proposals

·         registrácia na InfoDeň:                 https://eit.europa.eu/interact/events/information-day-eits-2018-call-proposals

 

RNDr. Dušan Janičkovič

Národný kontaktný bod pre Horizont 2020:

Nanotechnológie, pokročilé materiály, výrobné procesy a postupy

 

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava

 

Tel: +421 2 59410 563

Mobil: +421 918 547 348

E-mail: dusan.janickovic@savba.sk

http://h2020.cvtisr.sk