Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

Joint Transnational Call 2018 – ERA-CVD

Vložil(a): J. Barančík, 11.1.2018, videné 188-krát

Konzorcium partnerov združených v programe „ERA-Net on Cardiovascular Diseases – ERA-CVD "

v y h l a s u j e

spoločnú výzvu na predkladanie návrhov projektov na tému

„Transnational Cardiovascular Research Projects  driven by Early Career Scientists“

 

Na výzve sa zúčastňuje 18 financujúcich organizácií z 17 krajín. Predsedníctvo SAV uznesením č. 698 súhlasilo so zapojením SAV do  spoločnej výzvy (JTC 2018) a s podporou jedného projektu pre tím z ústavu SAV, dobou riešenia max. 3 roky a  sumou do výšky 40.000 € /projekt/rok (25.000+15.000). Konzorcium projektu  musia tvoriť minimálne 3  a maximálne 5 partneri z najmenej 3 rôznych členských krajín ERA-CVD.  

Harmonogram  výzvy :

 

Publication of the JTC 2018

11 January 2018

 

 

Deadline for electronic pre-proposals submission 

15 March 2018

Deadline for electronic full proposals submission

 

15 June 2018

Communication of final evaluation result and funding decision

October 2018

 

 

 

 

 

Podrobné informácie o výzve, ako aj príslušné dokumenty sú dostupné na internetovej stránke:

http://www.era-cvd.eu/294.php

Bližšie informácie Vám poskytne manažér projektu Mgr. Martin Novák, PhD.

Kontakt: mail: mnovak@up.upsav.sk , tel. +421 2 57 51 01 79

 

 

Ing. Ján Barančík, PhD.

Koordinátor programu „ERA-CVD“ pre SAV