Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

NEURON - Call for Proposals for Research Projects on Mental Disorders

Vložil(a): J. Barančík, 9.1.2018, videné 189-krát

“Call for Proposals for TRANSNATIONAL RESEARCH PROJECTS ON MENTAL DISORDERS“ v rámci programu ERA-NET NEURON, http://www.neuron-eranet.eu/en/776.php .

 

Otvorenie výzvy: 8. január 2018

Deadline pre podávanie projektov: 8. marec 2018

 

Research proposals should cover at least one of the following areas:

  1.       Fundamental research on the pathogenesis, aetiology and resilience mechanisms of mental disorders.

This may include the development of innovative or shared resources and technologies. The relevance of the research to disease must be clearly indicated.

       b)   Clinical research to develop novel strategies for prevention, (early) diagnosis, patient stratification, therapy, and/or rehabilitation procedures for mental disorders.

 

Predsedníctvo SAV  uznesením č. 726 súhlasilo so zapojením SAV  a následne výskumných tímov zo SAV do spoločnej výzvy  ERA-NET NEURON JTC 2018  s finančnou podporou 1 výskumného projektu vo výške 40.000 €/rok (25.000+15.000) pre obdobie 3 rokov.

 

V prípade ďalších informácií môžete tiež kontaktovať:

Ing. Katarína Bibová

bibova@up.upsav.sk

+421 2 5751 0136

 

Ing. Ján Barančík, PhD.

člen Steering Committee konzorcia ERA-NET NEURON

za SAV

 

 

Príloha

logo_neuron.gif
Príloha

header-neuron.jpg
Príloha

SAS.jpg