Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

Schválené mobilitné projekty v rámci výzvy AV ČR - SAV na roky 2018 - 2020

Vložil(a): J. Barančík, 12.1.2018, videné 471-krát

Dňa 11.januára 2018 bola podpísaná v Prahe nová Dohoda o vedeckej spolupráci medzi AV ČR a SAV spolu s Vykonávacím protokolom na obdobie r. 2018-2020, vrátane 20 mobilitných projektov v  rámci spoločnej výzvy  

 http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=services-news&source_no=25&news_no=6811

 

                   Zoznam schválených mobilitných projektov na roky 2018 - 2020

je v prílohe oznamu.

 

 

Finančné podmienky

Podpora vo forme finančného príspevku na úhradu nákladov na mobilitu na roky 2018-2020 sa nebude poskytovať. Oprávnené náklady súvisiace s realizáciou schváleného projektu budú preplatené po predložení príslušných dokladov, vrátane správy z pobytu zahraničného pracovníka na odbor OMS Úradu SAV.  Predkladá sa tiež Správa o pobyte pracovníka SAV v ČR.

 

Bližšie informácie Vám poskytne Ing. Kristína Muráňová, PhD.

                                                      Tel.: 02 57510118

                                                       Mail.: muranova@up.upsav.sk

 

 

 

 

 

Ing. Ján Barančík, PhD.

vedúci

Odbor medzinárodnej spolupráce

Úrad SAV

 

http://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=7368

 

http://www.avcr.cz/cs/pro-media/aktuality/Ceska-a-Slovenska-akademie-ved-uzavrely-dohodu-o-spolupraci/

 

 

 

Príloha

AV ČR
Príloha

sav