Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

Preliminary Announcement - otvorenie výzvy ERA-NET NEURON JTC 2018

Vložil(a): J. Barančík, 1.12.2017, videné 213-krát

Príprava otvorenia výzvy “Call for Proposals for TRANSNATIONAL RESEARCH PROJECTS ON MENTAL DISORDERS“ v rámci programu ERA-NET NEURON, http://www.neuron-eranet.eu .

 

http://www.neuron-eranet.org/en/776.php

 

Otvorenie výzvy: 8. január 2018

Deadline pre podávanie projektov: 8. marec 2018

Research proposals should cover at least one of the following areas:

a) Fundamental research on the pathogenesis, aetiology and resilience mechanisms of mental disorders. This may include the development of innovative or shared resources and technologies. The relevance of the research to disease must be clearly indicated.

b) Clinical research to develop novel strategies for prevention, (early) diagnosis, patient stratification, therapy, and/or rehabilitation procedures for mental disorders.

 

Predsedníctvo SAV  uznesením č. 726 súhlasilo so zapojením SAV  a následne výskumných tímov zo SAV do spoločnej výzvy  ERA-NET NEURON JTC 2018  s finančnou podporou 1 výskumného projektu vo výške 40.000 €/rok (25.000+15.000) pre obdobie 3 rokov.

 

V prípade viac informácií môžete tiež kontaktovať:

Ing. Katarína Bibová

bibova@up.upsav.sk

+421 2 5751 0136

 

Ing. Ján Barančík, PhD.

člen Steering Committee konzorcia ERA-NET NEURON

za SAV

 

Príloha

NEURON
Príloha

header-neuron.jpg