Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

Pracovné programy Horizontu 2020

Vložil(a): J. Barančík, 6.11.2017, videné 191-krát

Európska komisia už oficiálne zverejnila pracovné programy na posledné programové obdobie Horizontu 2020 – na roky 2018-2020.

 

Pre oblasť NMBP sú to tieto dôležité dokumenty:

 

·         5. Introduction to Leadership in enabling and industrial technologies (LEITs) 2018-20

·         5ii. Nanotechnologies, advanced materials, advanced manufacturing and processing, biotechnology 2018-20

·         General Annexes to the Main WP_v.2.2

 

Nižšie nájdete – pre Vašu všeobecnú informáciu – zoznam dokumentov pre všetky oblasti programu Horizont 2020.

 

Prejhľad pracovných  programov pre Horizont 2020 na obdobie 2018 -2020:

Excelentná veda:

·          Európska rada pre výskum (ERC)

·          Akcie Marie Sklodowska-Curie (MSCA)

·          Budúce a vznikajúce technológie (FET)

·          Výskumné infraštruktúry (vrátane e-infraštruktúr)

Vedúce postavenie priemyslu:

·         Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, pokročilá výroba a spracovanie

·         Informačné a komunikačné technológie (IKT)

·         Vesmír

·         Inovácie v malých a stredných podnikoch

·         Prístup k rizikovému financovaniu

Spoločenské výzvy:

·         Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

·         Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo

·         Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia

·         Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava

·         Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny

·         Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti

·         Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov

Ostatné časti programu Horizont 2020:

·         Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť (SwafS)

·         Európska inovačná rada (EIC)

·         Euratom (pre rok 2018)

·         Šírenie excelentnosti a rozširovanie účasti 

·         Úvod 2018 – 2020

·         Rozširovanie, využívanie a hodnotenie

·         Všeobecné prílohy 2018 – 2020