Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

Pracovný program rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020 na roky 2018 - 2020

Vložil(a): J. Barančík, 2.11.2017, videné 209-krát

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Európska komisia dňa 27. októbra 2017 oficiálne zverejnila Pracovný program rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020 na roky 2018 – 2020.

 

Do pozornosti Vám odporúčame odkazy uverejnené na webovej stránke Styčnej kancelárie SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD):

 

-          Jednotlivé časti (vrátane úvodu, všeobecných príloh, rozširovania, využívania a hodnotenia) Pracovného programu Horizont 2020 na roky 2018-2020: http://slord.sk/sk/odporucame/pracovny-program-horizont-2020-na-roky-2018-2020.html?page_id=3208

-          Politické priority Komisie, novinky (pilotné projekty) a prerozdelenie prostriedkov na roky 2018-2020: http://slord.sk/sk/aktuality/v-obdobi-2018-az-2020-sa-z-programu-horizont-2020-vynalozi-30-miliard-eur.html?page_id=3207

 

. Pre zjednoduseny pristup uvádzame nasledovné linky:

 

SFS:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sfs-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SFS-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc

 

RR:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-rur-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-RUR-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc

 

a BG:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bg-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BG-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc