Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

Pre-Announcement: 5. spoločná výzva na podávanie výskumných projektov SAV - TÜBİTAK (Turecko) pre roky 2018 - 2021

Vložil(a): J. Barančík, 4.10.2017, videné 252-krát

 Slovenská akadémia vied so sídlom Štefánikova 49, Bratislava, PSČ 814  38 (ďalej len SAV)    v súlade so Zásadami SAV pre podporu projektov medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce (MVTS) v spolupráci  s Radou pre vedecký  a technologický výskum Turecka (TÜBİTAK)

 

v y h l a s u j e

 

P R E  -  A N N O U N C E M E N T

 

 

5. spoločnej výzvy na podávanie výskumných projektov SAV - TÜBİTAK  (Turecko)

pre  roky 2018-2021

 

 

Otvorenie výzvy: 16. október 2017

Uzávierka: 30. november 2017

Predpokladaný termín začiatku riešenia vybraných projektov: apríl 2018

 

Téma výzvy: otvorená pre všetky vedné disciplíny

 

Informácie o vyhlásení výzvy budú aktualizované na web stránke www.sav.sk , časť Medzinárodná spolupráca

 

 

Kontaktná osoba za SAV:

 

Zuzana PANISOVÁ

Odbor medzinárodnej spolupráce SAV

Štefánikova 49

814 38  Bratislava

Slovak Republic

Tel: +421 2 5751 0245

e-mail: panisova@up.upsav.sk

 

 

 

Kontaktná osoba za TUBITAK:

 

Ragip BAYRAMBEYLİ

Scientific Programmes Expert

Directorate for International Cooperation

Bilateral and Multilateral Relations Department

The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK)

Tunus Caddesi  No.80,

Kavaklıdere, 06100 ANKARA

 

Tel: +90 312 298 1792

Fax: +90 312 427 7483

Mob. +90 533 278 19 31

ragip.bayrambeyli@tubitak.gov.tr

uidb@tubitak.gov.tr