Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Plamienka zimná (Flammulina velutipes)

Hubárske vychádzky počas zimy

29. 12. 2020 | zhliadnuté 157-krát

Široká laická verejnosť považuje zimné obdobie za tú časť roka, keď v prírode nerastú, resp. sa nevyskytujú jedlé huby. Mykológ alebo v klasickom „hubárení“ zbehlý človek však vie, že aj počas miernej zimy, bez dlhotrvajúcich mrazov a súvislej snehovej pokrývky, najmä v decembri sa v lese ešte dajú nájsť aj niektoré jedlé druhy húb.

V prípade na huby bohatej jesennej sezóny jej dozvuky pretrvávajú aj vo výskyte druhov húb ešte v novembri a decembri. Vtedy môžeme v lese natrafiť napr. na trsy plodníc tzv. vianočnej huby, plamienky zimnej, ktorú počas miernych zím môžeme zbierať dokonca aj na Vianoce. Zvyčajne na kmeňoch bukov môžeme nájsť trsy hlivy ustricovitej (Pleurotus ostreatus), na rozkladajúcom sa dreve rastie štítovka jelenia (Pluteus cervinus) a trsy šupinačky menlivej, kvalitnej huby do polievok alebo do octových nálevov. Na pňoch alebo koreňoch smrekov ešte môžu prežívať trsy podpňovky tmavej. Na zemi v hrabanke sa môžu vyskytovať  plodnice viacerých druhov obľúbených hríbov, napr. hríb smrekový (Boletus edulis) alebo masliakov, ako masliak smrekovcový (Suillus grevillei) alebo meďovec korenistý (Chalciporus piperatus). V prípade naozaj miernej zimy sa v lese udržia aj plodnice šťavnačky mrazovej (Hygrophorus hypothejus), rýdzika smrekového (Lactarius deterrimus), čírovky zelenkastej (Tricholoma equestre) alebo pôvabnice fialovej (Lepista nuda).

Samozrejme, množstvo druhov i plodníc jedlých húb počas zimy veľmi závisí od bohatosti jesennej hubárskej sezóny a najmä od vhodných klimatických pomerov v novembri a decembri, napr. miernejšie teploty bez dlhotrvajúcich mrazov, nízka a nesúvislá snehová pokrývka a pod. V tomto prípade nám malá zimná prechádzka v prírode prinesie aj potešenie duše zo skromných hubárskych úlovkov!

Text a foto: Ivan Mihál, Ústav ekológie lesa SAV