Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

Slovenský národný korpus. Používanie, príklady, postupy

23. 12. 2020 | zhliadnuté 245-krát

Elektronické jazykové a textové zdroje Slovenského národného korpusu, ktoré sa budujú a rozvíjajú v Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV už takmer dve desaťročia (od roku 2002), slúžia mnohým záujemcom o poznanie a používanie slovenského jazyka. Tvorba, štruktúra a možnosti využitia týchto zdrojov boli súborne opísané v kolektívnej práci Slovenský národný korpus. Texty, anotácie, vyhľadávania (Šimková – Gajdošová – Kmeťová – Debnár, 2017).

Na ňu nadväzuje najnovší titul, v ktorom autorky zúročujú svoje dlhoročné teoretické poznatky z oblasti korpusovej lingvistiky, ako aj skúsenosti z vedenia seminárov pre záujemcov o používanie korpusových zdrojov. Kniha obsahuje praktické ukážky (návody) postupov pri vyhľadávaní jazykových javov z rôznych jazykových rovín a v rôznych korpusoch, komentované postupy ďalšej práce s vyhľadaným materiálom, opisy jednotlivých (meta)znakov a celých regulárnych výrazov potrebných na efektívne vyhľadanie jazykových prostriedkov aj inšpirácie na ďalšiu samostatnú prácu s korpusmi. Je určená lingvistom, učiteľom slovenského jazyka a cudzích jazykov na všetkých stupňoch škôl, prekladateľom, študentom a všetkým záujemcom o poznanie jazyka a jazykového obrazu sveta na báze rozsiahleho materiálu spracovaného v korpusových zdrojoch.

Ukážka cvičenia: Nájdite vety, v ktorých sa nachádza spojka keby a sloveso v prítomnom čase. V akých rokoch a v akých textoch sa takáto kombinácia vyskytuje najčastejšie?

Korpus – Písané korpusy – Korpusy prim-8.0 – prim-8.0-public-sane

Typ(y) hľadania – CQL – [word_lc="keby"][tag!="[VZ].*"]{0,3} [tag="VK.*" & lemma!="byť"] within – Hľadať – 1 086 výskytov

Keby sa však nájde nejaký 12-  14-ročný chlapec, ktorý má o box záujem, tak ho budem trénovať aj zadarmo. (MY Žilinské noviny. Bratislava: Petit Press 2010, roč. 11, č. 28.)

Keby máme 20 rokov, tak by sme určite nerozmýšľali a išli by sme do toho. (MY týždeň na Pohroní. Bratislava: Petit Press 2016, roč. 25, č. 16.)

Keby niet výchovných výletov z miestnych škôl, asi by ju boli nútení zavrieť pre nedostatok záujmu.

Text: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra

Foto: unsplash.com/Payton Tuttle