Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Európu čakajú klimatické zmeny. Na ilustračnej snímke islandské ľadovce

Adaptácia na klimatické zmeny vrátane spoločenskej transformácie

24. 7. 2020 | zhliadnuté 418-krát

Choroba Covid-19 nám priniesla cenné poznatky, aké dôležité je byť pripravený a konať na základe vedeckých poznatkov. To isté platí aj pri očakávaných klimatických zmenách. Európska komisia v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Styčnou kanceláriou SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD) a Slovenskou akadémiou vied organizovala 23. júla online podujatie k tejto vysoko aktuálnej téme. Témou bolo Urýchlenie prechodu smerom k Európe, ktorá je odolná a pripravená na klimatické zmeny.

Podujatie bolo súčasťou „Klimatickej misie“ programu Horizont Európa a zúčastnilo sa ho približne 50 náhodne vybraných občanov, ktorí sa mali možnosť vyjadriť k plánom tejto misie. Podobné podujatie na tému jednej z piatich misií Horizontu Európa sa konalo spolu v desiatich krajinách EÚ. Slovensko bolo vybrané vďaka angažovanosti slovenského zástupcu vo Výbore Mission Board Jaroslava Myšiaka a tiež členov podvýboru, kde SAV reprezentuje PhDr. Tomáš Michalek.

 „Na to, aby sme splnili našu výskumno-inovačnú misiu – Adaptáciu na klimatické zmeny a transformáciu našej spoločnosti – sa musíme tiež navzájom počúvať a zabezpečiť, aby kroky, ktoré podnikneme, boli relevantné v každodennom živote,“ objasnil význam podujatia T. Michalek. V jeho úvode vystúpili so svojimi krátkymi referátmi Elena Višnar Malinovská z Európskej komisie a Jaroslav Myšiak. Ten predniesol scenáre klimatických zmien a ich očakávané dôsledky v Európe, ako aj stručný úvod do filozofie výskumno-inovačnej misie. Na online podujatí sa hovorilo aj o jej vízii, pričom zúčastnení predkladali návrhy na jej úpravu či transformačné riešenia. So svojimi skúsenosťami v komunitných systémoch sa podelil Ján Pavlík z Úradu Žilinského samosprávneho kraja.

Misijná rada navrhla využiť naliehavú potrebu prípravy na zmenu klímy ako príležitosť na to, aby sme žili lepším, spravodlivejším a zdravším životom. „Našou misiou je urýchliť prechod k tomu, aby bola Európa schopná vyrovnať sa s teplejším a nepredvídateľnejším svetom. Európa, ktorá je odolná voči klimatickým zmenám, je flexibilná, schopná zotaviť sa a posunúť sa vpred pred výzvami súvisiacimi s klímou,“ sumarizuje na záver ciele misie J. Myšiak.

(an)

Ilustračné foto: unsplash/LW