Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Cieľom workshopu skupiny vedcov bol sonarový prieskum Dunaja na predpokladanom mieste výskytu prístavu

Odborníci sa ponorili do Dunaja, aby objavili pozostatky po rímskom prístave

22. 7. 2020 | zhliadnuté 458-krát

Na brehu Dunaja v obci Iža pri Komárne sa stretli 13. – 16. júla odborníci z Archeologického ústavu SAV (Klaudia Daňová, Ján Rajtár), Katedry klasickej archeológie UK (Miroslava Daňová, Petra Dragonidesová, Martin Zázik) a Ústavu hydrológie SAV (Valentín Sočuvka), aby spojili svoje sily pri hľadaní rímskeho prístavu. Ten bol súčasťou rímskeho opevneného kastela. Tábor na hranici Rímskej ríše obývala približne 200 rokov rímska armáda.

Cieľom workshopu bol sonarový prieskum Dunaja na predpokladanom mieste výskytu prístavu. Pri prieskume výrazne pomohol Policajný zbor SR – Útvar poriečnej polície Bratislava. Jeho zložky zabezpečovali logistickú podporu na vode (člny, jeden zo sonarov a potápači), rovnako dôležitú úlohu zohrali aj profesionálni potápači ERDI/AKITO team, ktorí mali na starosti organizáciu ponorov. Vďaka týmto externým spolupracovníkom sme sa na vode cítili bezpečne a ich profesionálny prístup nám umožnil získať potrebné dáta.

Prvé ponory sa uskutočnili už počas workshopu na troch miestach, ktoré vytýčil hydrológ V. Sočuvka. Na jednom z nich sa podarilo odobrať dendro vzorku z opracovaného trámu dreva. Ďalšie dva ponory odhalili nedávnu minulosť. Sonar ukázal koncentráciu nálezov. Potápači identifikovali miesto, kde sa zrejme prevrátila loď s uhlím. Ďalší postup určí podrobné spracovanie výsledkov zo sonarov. Tie zatiaľ ukazujú viaceré anomálie, ktoré bude treba overiť v zimnom období, keď je lepšia viditeľnosť.

Workshop okrem prvých vedeckých výsledkov priniesol aj množstvo pozitívnych zážitkov a výmenu informácií medzi vedcami a skúsenými potápačmi z radov polície, ako aj ERDI/AKITO tímu. Poďakovanie preto patrí predovšetkým im za ich trpezlivosť a profesionálny prístup a, samozrejme, všetkým, ktorí nás prišli podporiť na breh Dunaja.

Text a foto: Klaudia Daňová, AÚ SAV, Miroslava Daňová