Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Čestnú plaketu Ľudovíta Štúra si prebral Ľudovít Hallon z rúk predsedu SAV Pavla Šajgalíka

Čestná plaketa Ľudovíta Štúra pre Ľudovíta Hallona z Historického ústavu SAV

20. 7. 2020 | zhliadnuté 513-krát

Odovzdávanie ocenení býva poväčšine chvíľou, keď zastaneme, zamyslíme sa a vzdáme úctu tým, ktorí si to zaslúžia. Zároveň nás to prinúti porozmýšľať nad hodnotou ľudí, ktorí v Slovenskej akadémii vied zanechali nejakú stopu. V prípade Ľudovíta Hallona ide o stopu veľmi výraznú, uviedol na úvod slávnostnej chvíle odovzdávania ocenenia predseda SAV Pavol Šajgalík.

Čestnú plaketu SAV Ľudovíta Štúra za zásluhy v humanitných a spoločenských vedách PhDr. Ľudovítovi Hallonovi, DrSc., udelila SAV za mimoriadne rozsiahlu a rozmanitú vedeckú tvorbu a za jeho významný podiel na formovaní disciplín hospodárskych dejín a dejín techniky v slovenskej historiografii. Na slávnostnom akte 17. júla 2020 boli prítomní aj podpredseda SAV pre 3. oddelenie vied Miroslav T.  Morovics a podpredseda SAV pre zahraničné styky Dušan Gálik.

Ľudovít Hallon od začiatku svojej vedeckej dráhy pôsobí v Historickom ústave SAV, v súčasnosti ako vedúci oddelenia dejín vied a techniky. Na svojom konte má množstvo publikácií. „Už v rámci vedeckej prípravy absolvovanej v Historickom ústave SAV sa začal venovať dejinám priemyslu a techniky na Slovensku. Neskôr – popri zachovaní týchto ťažiskových tém – rozšíril svoje vedecké zameranie na dejiny finančníctva, hospodárske dejiny, niektoré aspekty dejín vojnovej Slovenskej republiky a rad ďalších oblastí,“ uviedol v laudácii M. T. Morovics, ktorý – ako dodal sám s úsmevom – je v ústave jeho podriadeným. A dlhoročnú odbornú aj ľudskú symbiózu bolo pri predstavovaní práce Ľ. Hallona poznať.

Ľudovít Hallon sa postupne vypracoval na špičkového odborníka v oblasti dejín techniky a zvlášť vo výskume hospodárskych dejín Slovenska, kde jeho projekty a práce výrazne ovplyvňujú a niekedy priam určujú smerovanie slovenskej historiografie. Otvoril výskum viacerých málo prebádaných otázok, napr. problematiky arizácie, slovensko-nemeckých hospodárskych vzťahov počas 2. svetovej vojny, vojnových škôd a povojnovej rekonštrukcie Slovenska a ďalšie. „K rozmanitým predmetom svojho výskumu pristupuje mimoriadnou erudíciou, schopnosťou nadhľadu a zovšeobecňovania, ako aj systematickým hľadaním spoločenských a iných súvislostí, vrátane skúmania medzinárodných aspektov vývoja,“ konštatoval M. T. Moroviics.

Svojimi výsledkami je Ľ. Hallon uznávaný nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike a v širšom európskom výskumnom priestore a úspešne reprezentuje slovenskú historiografiu aj na medzinárodných a svetových konferenciách odboru. Je pozoruhodné, že okrem historikov spolupracuje s celým radom špecialistov aj z technických oblastí, osobitne v rámci dlhodobého projektu spracovávajúceho dejiny chemického priemyslu na Slovensku. Ako ďalej uviedol vo svojej laudácii M. T. Morovics, „Ľudovít Hallon v súčasnosti patrí k najproduktívnejším a najviac uznávaným slovenským vedcom v  oblasti hospodárskych dejín, ako aj v dejinách priemyslu a techniky. Jeho vyznamenanie odborovou plaketou SAV je bezpochyby opodstatnené mimoriadne bohatými a prínosnými výsledkami vedeckej práce“.

(an)

Foto: Martin Bystriansky