Aktuality

Seminar Speaker Series – Prof. Ohad Medalia

Vložil(a): A. Nozdrovická, 23.6.2020, videné 152-krát

 

Prednáška prof. Medalia z Univerzity v Zurichu pod názvom „How can thin filaments protect a nucleus? The structure and function of lamins“ zo série prednášok ‚Seminar Speaker Series‘ projektu CAPSID sa bude konať dňa 25. júna o 14.00 hod. prostredníctvom on-line vysielania cez aplikáciu ZOOM.

Seminár prof. Medalia vás prevedie skúmaním štruktúry buniek, konkrétne tenkých bunkových vlákien, ktoré tvoria vrstvu zvanú lamina a chránia tým bunkové jadro. Vedecká skupina prof. Medalia využíva rôzne techniky na štúdium štruktúry a funkcie laminy in situ, ktorá vystiela celý vnútorný povrch membrány jadrového obalu a hrá preto kľúčovú úlohu pri ochrane jadra. 

Cieľom práce jeho vedeckej skupiny na Univerzite v Zurichu je porozumieť bunkovej prestavbe biomakromolekúl a vzťahom štruktúry a funkcie veľkých proteínových 'strojov' počas bunkových procesov pomocou trojrozmerných mikroskopických prístupov. 

Projekt CAPSID a jeho aktivity spolufinancuje Európsky fond regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Slovensko-Rakúsko.

Viac informácií o prednáške, ako aj registráciu nájdete na webovej stránke projektu.

(zvč)

Príloha

Projekt CAPSID a jeho aktivity spolufinancuje Európsky fond regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Slovensko-Rakúsko
Príloha

Organizátori projektu