Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Dôveryhodnosť SAV v rokoch 2016, 2018 a 2020

SAV má historicky najväčšiu dôveryhodnosť u obyvateľov

1. 6. 2020 | videné 1942-krát

Výsledky opakovaného zisťovania  dôveryhodnosti Slovenskej akadémie vied (roky 2016, 2018 a 2020) ukazujú pozoruhodnú stabilitu dôvery obyvateľov Slovenska k SAV v čase. Vo všetkých zisťovaniach SAV dôverovalo  (úplne dôverovalo alebo skôr dôverovalo) viac ako 70 percent obyvateľov Slovenska. V najaktuálnejšom prieskume sa dôvera vyšplhala až na 74 percent, čo je najviac zo všetkých pozorovaných inštitúcií.

SAV úplne dôveruje každý piaty obyvateľ Slovenska (20,4 percenta). Vyšší podiel úplnej dôvery (28 percent) vyjadrili obyvatelia Slovenska len prezidentke SR.

„Veľmi sa teším, že akadémia vied je zároveň inštitúciou, ktorej bola vyjadrená najnižšia miera ´úplnej nedôvery´ – len 4,8 percenta. Podobne skončili v tomto zmysle aj slovenské vysoké školy, ktorým úplne nedôveruje len 5,5 percenta respondentov. Vnímame to ako záväzok voči obyvateľom, pretože budúcnosť tejto krajiny ´stojí aj padá´ na vzdelávaní, vede a výskume. Ja tvrdím, že krajina, ktorá nedostatočne investuje do vedy, nemá budúcnosť a krajina, ktorá neinvestuje do vzdelania, nemá prítomnosť,“ povedal Pavol Šajgalík, predseda SAV.

Viditeľnosť SAV stúpa s rastom vzdelania respondentov. SAV je tiež výrazne viditeľnou inštitúciou pre obyvateľov miest nad 50-tisíc. Dôveryhodnosť SAV nemá žiadnu štatisticky významnú súvislosť s vekom respondentov ani s ich národnosťou.

„Pre akadémiu vied je iste potešujúce, a najmä pre jej budúcnosť aj veľmi dôležité, že nadpriemerný podiel ´úplne  dôverujúcich´ je aj medzi študentmi (25,4 percenta) a v tejto kategórii je aj najnižší podiel takých, ktorí SAV ´vôbec nedôverujú´ (len 1,7 percenta),“ konštatovala Zuzana Kusá zo Sociologického ústavu SAV.

Najvyššiu prejavenú dôveru získali hneď po SAV Ozbrojené sily SR, slovenské vysoké školy a prezidentka SR. Reprezentatívny výskum realizovala agentúra Focus v dňoch 14. – 21. mája 2020 na vzorke 1011  respondentov.

Monika Tináková

Grafy: Agentúra Focus

Súvisiace články