Aktuality

Návšteva kazašského veľvyslanca – impulz pre nadviazanie spolupráce

Vložil(a): A. Nozdrovická, 19.5.2020, videné 305-krát

 

V utorok 19. mája navštívil SAV mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Kazašskej republiky na Slovensku Roman Vasilenko. Hosťa prijal predseda SAV prof. Pavol Šajgalík, na stretnutí sa zúčastnil aj Dr. Dušan Gálik, podpredseda SAV pre zahraničné styky a Dr. František Fundárek z Odboru medzinárodnej spolupráce Úradu SAV.

Pavol Šajgalík v úvodnej krátkej prezentácii informoval kazašského veľvyslanca o histórii, cieľoch a prioritách SAV, pričom vyzdvihol najmä nezávislé postavenie jednotlivých výskumných ústavov a centier a významnú úlohu, ktorú SAV zohráva v procese vedeckej prípravy doktorandov vrátane zahraničných. 

Kazašský veľvyslanec sa vo svojom úvodnom príhovore poďakoval za prijatie na pôde SAV a zdôraznil, že od prevzatia poverovacích listín v decembri 2019 si Slovensko nesmierne obľúbil, preto zo svojej pozície podnikne všetky potrebné kroky, ktoré napomôžu ďalšiemu rozvíjaniu spolupráce medzi oboma krajinami, najmä v oblasti vedy a výskumu. V tejto súvislosti tlmočil závery z nedávneho rozhovoru s predsedom Národnej akadémie vied Kazašskej republiky prof. Muratom Žurinovičom Žurinovom, ktorý vyjadril eminentný záujem o nadviazanie spolupráce so Slovenskou akadémiou vied.

Roman Vasilenko potom stručne predstavil Národnú akadémiu vied Kazašskej republiky, ktorá bola založená v roku 1946 ako vrcholná štátna vedecká inštitúcia združujúca aktívnych členov (akademikov), členov korešpondentov a špičkových vedcov krajiny. Ťažisko činnosti akadémie spočíva vo vedeckom výskume, tvorbe analýz a prognóz ďalšieho vývoja vedy; tvorbe a koordinácii výskumných programov, ako aj podpore medzinárodnej spolupráce, inovácií a rozvoji investičných aktivít. Výskum prebieha v mnohých oblastiach, medzi ktoré patria okrem iného vedy o Zemi, matematika, informatika, fyzika, diaľkové snímanie a vesmírne technológie, chémia, nové materiály, biologicky aktívne látky, biochémia a fyziológia rastlín, botanika, veda o pôde a spoločenské vedy.

Obe strany sa po vzájomnej diskusii zhodli na potrebe nadviazania spolupráce v duchu zásady Veda nepozná hraníc a v súlade so strategickým cieľom SAV do roku 2030, ktorým je posilnenie internacionalizácie a rozširovanie medzinárodnej spolupráce o ďalšie krajiny a vedecké inštitúcie. Nadviazanie spolupráce s Kazachstanom by sa malo uskutočniť v dvoch fázach, pričom v prvej fáze bude potrebné nadviazať kontakty s potenciálnymi partnerskými organizáciami a v druhej bude zorganizované spoločné stretnutie za účasti zástupcov oboch strán, na ktorom sa pomenujú oblasti spoločného záujmu a definujú konkrétne formy a podmienky spolupráce.

František Fundárek, Odbor medzinárodnej spolupráce Úradu SAV

Foto: Martin Bystriansky                                                                                        

Príloha

Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Kazašskej republiky na Slovensku Roman Vasilenko sa zdraví s predsedom SAV Pavlom Šajgalíkom
Príloha

Z rokovania s kazažským hosťom na pôde SAV
Príloha

Zľava Pavol Šajgalík, Roman Vasilenko a Dušan Gálik