Aktuality

SAV bude v čase korony vzdelávať školákov

9.4.2020, otvorené 1721-krát

 

Slovenská akadémia vied spúšťa projekt SAV vzdeláva žiakov. Vedci hľadajú možnosti, ako v tomto období pomôcť žiakom, učiteľom a rodičom, a tak pripravujú vzdelávacie videá, ktoré poslúžia ako doplnok k vyučovaniu na diaľku. Videá vedcov budú umiestnené na portáli ministerstva školstva ucimenadialku.sk v sekcii Zdroje a šírené prostredníctvom sociálnych sietí.

„Neustále sa zamýšľame nad tým, ako môžeme byť v týchto časoch pre verejnosť užitoční. Fakty a pravda – to sú naše základné pracovné nástroje, a tak sme sa rozhodli priniesť ich online do domácností našich školákov. Verím, že vzdelávacie videá zo strany akadémie vied budú užitočné všetkých, ktorí dnes musia čeliť vyučovaniu prostredníctvom internetu,“ povedal Pavol Šajgalík, predseda SAV.

V prvej fáze ponúka akadémia vzdelávací obsah v rámci predmetov: biológia, chémia, fyzika, geografia, literatúra a dejepis. Prezentované témy sú v súlade so školskými osnovami a videá pokrývajú učivo pre žiakov jednotlivých ročníkov druhého stupňa základných škôl a tiež pre všetky ročníky stredných škôl, okrem maturitného. SAV bude postupne plniť portál tak, aby bolo vzdelávanie zo strany vedcov poskytnuté čo najväčšiemu počtu žiakov aj v rámci ďalších predmetov.

Link na youtube kanál SAV, kde sa nachádzajú vzdelávacie videá:

https://www.youtube.com/channel/UC5nKjrFzm2Qb9NXD9B3Xpkw,

portál Štátneho pedagogického ústavu Učíme na diaľku

a Facebook SAV.

(mh)

Foto: Martin Bystriansky

Príloha

Kým sa zasa nevyberú vedci zo SAV za žiakmi "naživo", budú sa im prihovárať v rámci projektu SAV vzdeláva žiakov cez sociálne siete