Aktuality

Ako zvládnuť súčasnú krízovú situáciu: Kto má viac P&P – ženy či muži?

Vložil(a): A. Nozdrovická, 7.4.2020, videné 383-krát

 

Na zdravotníckych pracovníkoch a ženách v súčasnosti do veľkej miery záleží to, ako všetci spoločne zvládneme krízu spojenú s pandémiou Covid-19. Naše rodiny a domácnosti sú v rozhodujúcej miere dielom žien. Ako to zvládnu? A ako to zvládnu muži? Kde sú naše slabé miesta? O čo sa dokážeme oprieť? Výsledky výskumu zvládania v bežných životných podmienkach, bez pandémie ukazujú, akými zdrojmi disponujú ženy a muži pre zvládanie záťažových situácií.

V psychológii sa zvládanie záťaže nazýva reziliencia a po slovensky je najvhodnejší preklad, ktorý pripomína jeden zo základných predmetov pri štúdiu ´stavariny´: pružnosť + pevnosť (P&P). To znamená mať vysokú pružnosť na prispôsobenie sa stále sa meniacim a novým situáciám a dostatočnú pevnosť pre odolanie tlakom. Reziliencia sa skladá z mnohých čiastkových psychologických schopností, z ktorých mnohé sa dajú naučiť.

Vo výskume na reprezentatívnej vzorke respondentov sa ukázalo, že muži vo všeobecnosti dominovali nad ženami v týchto oblastiach P&P: adaptabilite osobnosti, životnom optimizme, skúsenosti so stresormi a odhade schopnosti riešiť problémy, teda presvedčení o svojej osobnej kompetencii. Presvedčenie o osobnej kompetencii je im však počas pandémie pravdepodobne nanič, lebo žiadnu podobnú situáciu doteraz nezažili.

Ženy dominovali nad mužmi len v jednej dimenzii P&P, a to vo využívaní externého podporného sociálneho systému. To znamená, že dokážu získať silu a odolnosť zo vzťahov s ľuďmi, spontánne tvoria neformálne tímy. Kariérne úspešné ženy však podobne ako muži skórovali vyššie než iné ženy v adaptabilite osobnosti, životnom optimizme, skúsenosti so stresormi/odhade schopností kompenzovať/riešiť problémy, teda v presvedčení o osobnej kompetencii. Kariérne úspešné ženy tiež uvádzali, že majú malú skúsenosť so stresormi, lebo stres nevnímajú negatívne, ale ako výzvu na rozvoj, a takisto stavali na rodinnej súdržnosti a externom podpornom sociálnom prostredí.

Muži a ženy v našom výskume teda pri zvládaní záťaže čerpali z rôznych zdrojov. Ak hľadáte možnosti, ako byť v súčasnej kríze pevnejší/pevnejšie a pružnejší/pružnejšie, skúste sa zamerať na nasledovné zdroje:

  1. naštrukturovať si program na deň, týždeň, mesiac, ... a vyhodnocovať ho pravidelne a spoločne: budíček, časy jedla, kto kedy pôjde nakupovať, kto kedy a čo bude variť, kto a kedy sa uči s deťmi, kedy chodíme na vzduch, kedy máme spoločné aktivity a aké atď. – platí pre mužov aj ženy;
  1. nebyť rigidní, skúšať nové pohľady na svet, ľudí a situácie: spomeňte si na staré recepty z detstva, ktoré varievala Vaša mama, urobte si doma kino aj s pukancami, urobte dobrý skutok niekomu, kto Vám lezie na nervy – platí pre mužov aj pre ženy;
  1. hľadať na všetkom pozitívne stránky, aj keď to nie je jednoduché (hľadať, akou výzvou – nielen bariérou – pre vaše schopnosti a možnosti je negatívna situácia, ale aj ľudia okolo vás), možno máte práve teraz konečne čas opraviť staré nástenné hodiny, začať kresliť, cvičiť jogu, dočítať rozčítané romány alebo napísať listy, či zavolať ľuďom, od ktorých vás oddelil rýchly život alebo nevyriešené konflikty – platí najmä pre ženy;
  1. budovať na rodinnej realite: pozerajte sa na svet očami najbližších, s ktorými zdieľate domácnosť, cez ich potreby, obavy a radosti – platí najmä pre mužov;
  1. nezanedbávať širšie sociálne vzťahy – komunikujte s ľuďmi, ale môžete byť výberoví: Vyberte si takých, ktorým máte čo dať a ocenia to, a takých, ktorí majú a sú ochotní niečo dať vám: vytvorte sieť ľudí, ktorí si efektívne pomáhajú a preto je im všetkým lepšie – platí najmä pre mužov.

Gabriel Bianchi, Ústav výskum sociálnej komunikácie SAV

Ilustračné foto

Príloha

Budujte rodinnú realitu: najmä pre mužov platí, aby sa snažili pozerať na svet očami najbližších, s ktorými zdieľajú domácnosť, cez ich potreby, obavy a radosti